Veľký článok o ďalekohľadoch

Ako vybrať správny ďalekohľad: 1. časť – Rozdelenie ďalekohľadov podľa využitia

Ďalekohľady sú najpoužívanejšou optickou pomôckou na svete podobne ako dioptrické okuliare a majú veľa špecifických spôsobov využitia. Výber správneho ďalekohľadu vhodného pre vami zvolené špecifické použitie môže byť ozajstnou výzvou. Cieľom tohto návodu je snaha lepšie pochopiť základné princípy fungovania ďalekohľadov. Dôkladné zváženie kedy, kde a ako často plánujete váš ďalekohľad využívať s následným výberom optimálnej kombinácie je predpokladom úspešnej voľby, ktorá splní všetky vaše požiadavky.

Ďalekohľady na všeobecné použitie – Turistika, Športové podujatia, Outdoor

Kompaktné & širokouhlé ďalekohľady sú vhodnou voľbou pre vonkajšie outdoorové aktivity a priblíženie diania počas sledovania športových podujatí na štadiónoch. Kompaktné ďalekohľady obvykle disponujú rozsahom zväčšenia od 7x do 10x. Ich výhodou je dobrá skladnosť vo vrecku majiteľa alebo možnosť zavesenia na šnúrku okolo krku, pričom široký zorný uhol zabezpečuje dostatočné zorné pole.

Poľovnícke ďalekohľady

Ďalekohľady so zväčšením od 7x do 10x sú tiež najlepšou voľbou pri výbere ďalekohľadu na poľovnícke účely. Pri streľbe na vzdialené ciele, ako je napr. lov škodnej zvery na väčšie vzdialenosti je optimálnou voľba zväčšenia 12x až 16x. Pri použití ďalekohľadov s väčším zväčšením je už nevyhnutné zabezpečiť stabilizáciu, použiť napr. stabilizačnú trojnožku. V opačnom prípade bude obraz v ďalekohľade veľmi roztrasený pri sledovaní zvolených objektov v stojacej pozícii. Jemné záchvevy a trasenie rúk pri pozorovaní sú zväčšením umocnené.

Pozorovanie vtákov

Štandardne najpoužívanejším ďalekohľadom pre pozorovanie vtákov je ďalekohľad 8×42. Pre dôkladnejšie pozorovanie menších detailov alebo sledovanie menších vtákov na väčšie vzdialenosti môžete prípadne zvoliť zväčšenie 10x až 12x v kombinácii s objektívom priemeru 42 alebo 50 milimetrov. Predĺžená očnica a funkcia uzatvoreného tesného zaostrenia sú tiež výbornou voľbou, ktorú oceníte pri výbere ďalekohľadu za účelom pozorovania vtákov.

Ďalekohľady pre lodnú a oceánsku dopravu

V prípade použitia ďalekohľadu na vode alebo na mori sa neodporúča voliť veľké zväčšenie. Najčastejšie používaným je zväčšenie 7x, ale niektorí námorníci a nadšenci lodnej dopravy často vlastnia aj ďalekohľady so zväčšením 8x a 10x. Odporúčaný priemer šošoviek objektívu je 42 a 50 milimetrov. Väčšie šošovky objektívu, vodeodolnosť a pokrytie ďalekohľadu odolnou gumovou vrstvou sú vlastnosti, na ktoré by ste sa mali zamerať pri výbere ďalekohľadu pre použite na lodi alebo pri lodnej doprave.

 

Koncertné /divadelné  ďalekohľady

Ďalekohľady kompaktných rozmerov so širokým zorným uhlom sú vhodnou voľbou pri výbere ďalekohľadu pre sledovanie koncertu alebo divadelného predstavenia. 4×30, 5×25, 8×25, 7×18 alebo 7×21 sú najlepším výberom pre príležitosti ako návšteva opery, divadla alebo sledovanie hudobného koncertu.

  1. Nastavenie dioptrie okuláru
  2. Osadenie šošovky okuláru
  3. Systém optických hranolov
  4. Funkcia zaostrovania
  5. Otočný kĺb/pánt ďalekohľadu
  6. Šošovky objektívu

Ako vybrať správny ďalekohľad: 2. časť – Používané označenia a terminológia

Ďalekohľady sú často označované pomocou dvoch čísel oddelených písmenkom ‚x‘, napríklad 8×32. Prvé uvedené číslo je rozsah zväčšenia ďalekohľadu. S ďalekohľadom typu 8×32 sa pozorovaný objekt javí osemkrát bližšie, ako by ste ho videli bežnými očami.

Neodporúčame používať ďalekohľady so zväčšením väčším ako 10x bez stabilizačnej trojnožky – v prípade, že sa rozhodnete pre príliš veľké zväčšenie, by bol pri pozorovaní ďalekohľadom postojačky váš obraz veľmi roztrasený!

Mnohí ľudia sa často pýtajú, ako ďaleko môžu dovidieť s konkrétnym ďalekohľadom. Odpoveď na túto otázku je vždy tá istá: Môžete dovidieť tak ďaleko, ako vaše oči bežne dovidia, ale pozorované objekty sa vám budú zdať bližšie – vďaka špecifickému zväčšeniu vybraného ďalekohľadu.

Druhé uvádzané číslo zo špecifického formátu (8×32) je priemer objektívu predných šošoviek. Logicky, čím sú použité šošovky v objektíve väčšieho priemeru, tým sa dostane do ďalekohľadu viac svetla a váš obraz bude jasnejší – viď obr.

Ďalšie z čísel, ktoré môžete nájsť v detailnej špecifikácii parametrov ďalekohľadu, je výstupná pupila. Uvádza priemer zväzku lúčov svetla, ktoré sú viditeľné cez okulár ďalekohľadu. Čím väčší je priemer výstupnej pupily, tým bude obraz v ďalekohľade jasnejší. Pre zistenie tejto hodnoty predeľte priemer šošoviek objektívu hodnotou zväčšenia (model 8×32 disponuje výstupnou pupilou 4mm).

Výstupná pupila je hrubým ukazovateľom, aby sme si dokázali predstaviť svetelnosť ďalekohľadu. Ďalekohľady s veľkou výstupnou pupilou umožňujú jasnejšie zobrazenie pozorovaných objektov pri zníženej viditeľnosti a za zhoršených svetelných podmienok. Pre štandardné denné pozorovanie je výstupná pupila 2.5 alebo 3 úplne vyhovujúca, ale napríklad pre astronomické pozorovania je oveľa vhodnejšie použiť výstupnú pupilu 5-7mm. Výstupné pupily väčšie ako 7 už predstavujú plytvanie svetlom, keďže ľudské oko s limitovanou možnosťou otvorenia zrenice nie je schopné obsiahnuť väčšie výstupné pupily ako táto. Ukazovateľ výstupnej pupily by ale nemal byť až taký smerodajný, pretože klasifikuje všetky ďalekohľady rovnakým spôsobom bez ohľadu na povrchovú úpravu šošoviek, kvalitu použitej optiky a iné ukazovatele kvality ďalekohľadu.

 

Možno ste už veľakrát počuli výraz „svetelnosť ďalekohľadu“. Tento výraz poukazuje na efektivitu použitej optiky, resp. na jej schopnosti preniesť maximálne množstvo vstupujúceho svetla cez šošovku objektívu do oka pozorovateľa.

Relatívna jasnosť, podobne ako výstupná pupila, je hrubým ukazovateľom pre vytvorenie predstavy o jasnosti ďalekohľadu. Ukazovateľ predstavuje umocnenie hodnoty výstupnej pupily, takže ďalekohľady s výstupnou pupilou 5mm budú mať relatívnu jasnosť (RE) hodnoty 25. Podobne ako pri ukazovateli výstupnej pupily by ani tento faktor nemal byť braný ako príliš smerodajný, keďže klasifikuje všetky ďalekohľady rovnakým spôsobom bez ohľadu na povrchovú úpravu šošoviek, kvalitu použitej optiky a iné známky kvality ďalekohľadu. V posledných aktuálnych testoch dokonca kompaktné ďalekohľady prémiových kvalitatívnych tried s pomerne nízkou relatívnou jasnosťou boli jasnejšie ako ďalekohľady štandardných rozmerov.

Stmievací faktor je matematickým vyjadrením. Špecifikuje rozsah detailov, ktoré môžeme pozorovať za zníženej viditeľnosti. Stmievací faktor je odmocninou súčinu zväčšenia a priemeru objektívu. Ďalekohľad typu10x40 bude mať stmievací faktor 20 (odmocnina zo súčinu 10×40). Podobne ako výstupná pupila a relatívna jasnosť nemôže byť ani stmievací faktor príliš smerodajný, pretože klasifikuje všetky ďalekohľady rovnakým spôsobom bez ohľadu na povrchovú úpravu šošoviek, kvalitu použitej optiky a iné ukazovatele kvality ďalekohľadu. Je úplne samozrejmé, že ďalekohľady v cene 50 € nikdy nedosiahnu úroveň ďalekohľadov prémiovej rady pri pozorovaní detailov za zníženej viditeľnosti napriek rovnakej výstupnej pupile.

Očný reliéf udáva v milimetroch maximálnu vzdialenosť oka od okuláru, pri ktorej je ešte pozorovateľ schopný vidieť celý obraz bez tmavých okrajov. Predĺžený alebo dlhší očný reliéf znižuje namáhanie očí a je ideálny pre používateľov, ktorí nosia dioptrické okuliare. Ďalekohľady bývajú vybavené otočnými, odklopnými resp. pogumovanými sklopnými očnicami nastaviteľnými pre ľudí s okuliarmi. Táto variabilita umožňuje všetkým používateľom vidieť celé zorné pole.

Pre používateľov, ktorí nie sú nútení permanentne používať dioptrické okuliare, ale majú problémy so zrakom resp. rozdielnu schopnosť videnia medzi oboma očami, je možnosť použiť doladenie dioptrie. Ide o jemné doladenie zaostrovania osadené obvykle na jednej očnici za účelom eliminácie rozdielnych zrakových schopností medzi ľavým a pravým okom.

Zorné pole  je stranovo ohraničená pozorovaná zorná oblasť alebo oblasť sledovaného objektu. Je definované šírkou pozorovanej oblasti viditeľnej na vzdialenosť 1000 yardov alebo metrov, pričom je udávané v stopách alebo metroch. Širokouhlé ďalekohľady majú široké zorné pole, čo ich predurčuje na špecifické použitie. Zorné pole je ovplyvnené dvomi faktormi. Prvým je zväčšenie. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ zväčšenie rastie, rozsah zorného poľa klesá. Zväčšenie 10x nám pri pozorovaní plotu vo vzdialenosti 1000 yardov určite pomôže zobraziť viac detailov ako zväčšenie 8x, ale neukáže nám kompletnú sekciu plotu v celej jeho šírke. Druhý faktor, ktorý má zásadný vplyv na zorné pole, je design okuláru. Okuláre so širokouhlým designom a dobrou optickou kvalitou sú však pomerne drahou záležitosťou. Lacné ďalekohľady so širokouhlými okulármi obvykle nedosahujú požadovanú ostrosť ako štandardné ďalekohľady.

Väčšina ďalekohľadov je vybavená zaostrovacou funkciou so špecifikáciou minimálneho zaostrenia označovaného aj ako „uzatvorené tesné zaostrenie-close focus“. Ide o najbližšiu možnú vzdialenosť, na ktorú dokáže ďalekohľad zaostriť na špecifický objekt. Ďalekohľad nedokáže zaostriť na objekt, ktorý je bližšie ako stanovená minimálna vzdialenosť. Táto vlastnosť je dôležitá pre niektoré činnosti, ako je napr. pozorovanie vtákov.

Ďalšie číslo, ktoré by vás potenciálne mohlo zaujímať pri výbere ďalekohľadu, je vzdialenosť medzi pupilami – označovaná ako IPD. Ide o vzdialenosť medzi očami, ktorá môže byť odlišná pre rôznych používateľov. Elimináciu tohto rozdielu dosiahneme otvorením alebo zatvorením kĺbovej časti ďalekohľadu, ktorá umožní vzájomné priblíženie alebo oddialenie oboch okulárov.

Ako vybrať správny ďalekohľad: 3. časť – Typy ďalekohľadov

 

Ďalekohľady sú štandardne vyrábané s dvomi rôznymi typmi systémov optických hranolov – systém optických hranolov Porro (klasická konštrukcia) a systém optických hranolov roof (priama konštrukcia). U ďalekohľadov so systémom Porro sú predné šošovky a objektív stranovo posunuté voči okuláru. Ďalekohľady s Porro hranolmi umožňujú hlbšie vnímanie zornej hĺbky a vo všeobecnosti ponúkajú širšie zorné pole. V konštrukcii ďalekohľadov systému roof hranolov sa použité optické prizmy tesne prekrývajú, čo umožňuje usporiadanie šošoviek objektívu a okuláru v jednej osi. Vďaka tomu získame ďalekohľad malého objemu, priamej konštrukcie, v ktorom sú šošovky a optické prizmy v jednej priamej línii.

Obvykle sú prizmy ďalekohľadov vyrábané z borosilikátového skla (BK-7) alebo korunného skla s prímesou bária (BAK-4).  Optické hranoly BAK-4 sú kvalitnejšie, pretože obraz získaný pri tejto konštrukcii je jasnejší a s vysokou ostrosťou hrán zobrazovaných predmetov.

Ďalekohľady štandardných rozmerov – Štandardné ďalekohľady resp. ďalekohľady obvyklej veľkosti môžu byť použité na akékoľvek bežné účely ako napr. pozorovanie prírody alebo sledovanie športu.

Kompaktné ďalekohľady – Kompaktné ďalekohľady sú menšie, čo sa týka rozmeru a ľahšie, čo sa týka hmotnosti, preto sú dobrou voľbou pri návšteve divadla alebo koncertu, resp. pri využití na turistike alebo pre poľovnícke účely.

Širokouhlé ďalekohľady –  Širokouhlé ďalekohľady sú ideálne pre sledovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov v rozľahlom priestore ako napr. sledovanie futbalu, dostihov alebo pozorovanie divokej prírody

Zoomovateľné ďalekohľady – Zoomovateľné ďalekohľady umožňujú používateľovi zvýšiť zväčšenie za účelom lepšieho priblíženia pozorovaného detailu. Pre pozorovanie blízkych ale aj vzdialených predmetov je tento typ výbornou voľbou.

Vodeodolné ďalekohľady – Vodeodolné ďalekohľady ponúkajú excelentný čistý obraz napriek ťažkým poveternostným podmienkam, ako sú hmla,dážď a ľad. Použitie vhodných špecifických tesnení a plnenie dusíkom umožňuje spoľahlivý optický výkon za hmly, vlhkosti a dažďom sťažených pozorovacích podmienok.

Ďalekohľady odolnej konštrukcie – Ide o ďalekohľady, ktorých konštrukcia je pogumovaná alebo pokrytá iným syntetickým materiálom. Táto úprava nezabezpečuje vodeodolnosť ďalekohľadu, ale jej cieľ je ďalekohľad chrániť pred poškriabaním, zvýšiť celkový komfort pri držaní ďalekohľadu a tlmiť zvuk pri náraze ďalekohľadu o iné predmety.

Ďalekohľady s centrálnym zaostrovaním – Tieto typy ďalekohľadov používajú jednoduché stredové koliesko pre zaostrenie na pozorovaný objekt. Umožňujú zaostriť na objekt, ktorý je tak blízky, ako aj vzdialený, čím sa toto riešenie stalo najuniverzálnejším a najčastejšie používaným pre ďalekohľady štandardnej konštrukcie.

Ďalekohľady s individuálnym zaostrovaním okuláru – Ďalekohľady s individuálnym zaostrovaním síce vyžadujú zaostrenie každého okuláru pre sledovanie špecifického objektu, ale po zaostrení na objekt vo vzdialenosti od 37 metrov až do nekonečna sú obrazy vždy zaostrené a nevyžadujú žiadne dodatočné ostrenie. Je to skvelá voľba pre objekty v stredne dlhých a veľkých vzdialenostiach, ale nie je to vyhovujúce pre sledovanie blízkych objektov. Tieto typy obvykle nájdeme medzi ďalekohľadmi pre námorné použitie a tiež u astronomických ďalekohľadov.

Ďalekohľady bez zaostrovania – Ide o ekonomický variant ďalekohľadov s individuálnym zaostrovaním okuláru. Zaostrovanie je prednastavené výrobcom a zablokované, takže nie je žiadna možnosť ho opätovne meniť. Táto skutočnosť znamená, že nebudete schopní meniť zaostrenie pre objekty bližšie ako 37 metrov a ďalekohľad taktiež nebude možné doladiť pri rozdielnej schopnosti videnia medzi ľavým a pravým okom. Táto nevýhoda sa týka väčšiny ľudí, keďže mnohí z nás majú jedno oko silnejšie ako druhé.

 

ĎALEKOHĽADY SYSTÉMU PORRO (KLASICKÁ KONŠTRUKCIA)

EYE CUP – OČNICA

FOCUS WHEEL – ZAOSTROVACIE KOLIESKO

OCULAR LENS – ŠOŠOVKY OKULÁRU

DIOPTER RING – KRÚŽOK ZAOSTRENIA DIOPTRIE

PRISMS – PRIZMY (OPTICKÉ HRANOLY)

PRISM HOUSING – ULOŽENIE OPTICKÝCH HRANOLOV

OBJECTIVE BARREL- KÓNICKÉ ULOŽENIE OBJEKTÍVU

CENTER HINGE – CENTRÁLNY PÁNT ĎALEKOHĽADU

OBJECTIVE LENS – ŠOŠOVKY OBJEKTÍVU

 

ĎALEKOHĽADY SYSTÉMU ROOF (PRIAMA KONŠTRUKCIA)

EYE CUP – OČNICA

FOCUS WHEEL – ZAOSTROVACIE KOLIESKO

OCULAR LENS – ŠOŠOVKY OKULÁRU

DIOPTER RING – KRÚŽOK ZAOSTRENIA DIOPTRIE

PRISMS – PRIZMY (OPTICKÉ HRANOLY)

PRISM HOUSING – ULOŽENIE OPTICKÝCH HRANOLOV

OBJECTIVE BARREL- KÓNICKÉ ULOŽENIE OBJEKTÍVU

CENTER HINGE – CENTRÁLNY PÁNT ĎALEKOHĽADU

OBJECTIVE LENS – ŠOŠOVKY OBJEKTÍVU

 

 

Ako vybrať správny ďalekohľad: 4. časť – Povrchová úprava šošoviek a prenos svetla

 

 

Šošovky objektívu ďalekohľadu

Jedna z najdôležitejších a zároveň najdrahších vlastností ďalekohľadu je povrchová optická úprava šošoviek ďalekohľadu. Táto úprava sa dotýka akéhokoľvek optického zariadenia. Pri prestupe svetla šošovkou sa jeho určitá časť stráca v optike a neprenikne k oku pozorovateľa. Pre dosiahnutie lepšieho prieniku svetla bývajú optické komponenty potiahnuté vrstvou špeciálnych chemických prvkov. Cieľom akejkoľvek používanej optiky je maximalizovať množstvo svetla vstupujúceho cez objektív a smerujúcemu k oku pozorovateľa.

Ďalekohľady bývajú designované ako optika s povrchovou vrstvou, optika plne pokrytá povrchovou vrstvou, viacvrstvové povlaky ochrannej povrchovej vrstvy a plné pokrytie viacvrstvovej ochrannej povrchovej vrstvy. Tento údaj nám napovie, koľko povrchových ochranných vrstiev je v ďalekohľade aplikovaných a na koľkých šošovkách.

Šošovky s povrchovou vrstvou – jedna ochranná vrstva aplikovaná na povrchu aspoň jednej šošovky

Šošovky plne pokryté s povrchovou vrstvou – jedna ochranná vrstva na všetkých vonkajších prechodových šošovkách

Šošovky s viacvrstvovou povrchovou úpravou – niekoľko vrstiev aplikovaných na povrchu aspoň jednej šošovky

Plné viacvrstvové pokrytie – niekoľko vrstiev aplikovaných na všetkých vonkajších prechodových šošovkách

S plným viacvrstvovým pokrytím je možné dosiahnuť prenos svetla takmer 95%. Táto hodnota znamená, že 95% všetkého svetla vstupujúceho cez objektív sa dostane až k oku pozorovateľa. Získaný obraz je kontrastnejší a oveľa jasnejší ako u šošoviek s menším počtom vrstiev. Vyššia kvalita optiky, samozrejme, taktiež zabezpečuje lepšie rozlíšenie, schopnosť lepšieho odlíšenia jemných detailov a udržanie čistého obrazu.

Ako vybrať správny ďalekohľad: 5. časť – Čo by vás malo zaujímať pred kúpou a ako čistiť ďalekohľad?

Váha ďalekohľadu – Väčšina ľudí považuje akékoľvek predmety s hmotnosťou vyššou ako 1kg za nekomfortné na bežné nosenie pri zavesení okolo krku, preto uprednostňujú váhu menej ako 850 gramovV prípade, že vám váš aktuálny ďalekohľad spôsobuje bolesť krku pri jeho nosení, je vhodné poobzerať sa po novom popruhu na nosenie, ktorý umožní lepší prenos váhy z krku na ramená.

Možnosť montáže na stabilizačnú trojnožku – Vždy, keď používate ďalekohľad so zväčšením väčším ako 10x alebo 12x, by ste ho mali stabilizovať osadením na stabilizačnú trojnožku. Ťažké ďalekohľady s priemermi objektívov 70 mm alebo viac potrebujú stabilizačnú podložku pre stabilizáciu celkovej váhy. Ďalekohľad je možné osadiť na stabilizačnú trojnožku, pokiaľ je touto možnosťou vybavený alebo predpripravený z výroby na montáž na adaptér stabilizačnej podložky. Pokiaľ touto funkciou disponuje, je dobré zakúpiť si aj stabilizačnú podložku. Niektoré väčšie ďalekohľady majú túto funkciu vstavanú už priamo z výroby.

Čistenie šošoviek – V prípade čistenia šošoviek ďalekohľadu používajte vždy handričku z mikrovlákna, ktorá býva zvyčajne pribalená so samotným ďalekohľadom. Pri čistení robte krúživé pohyby za účelom ochrany povrchovej úpravy šošoviek. Nepoužívajte prsty alebo ostré predmety na čistenie šošoviek, aby ste predišli poškriabaniu, poškodeniu alebo odstráneniu ochrannej povrchovej vrstvy.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno