Ako si vybrať správny typ fotopasce?

Automaticky spúšťané fotoaparáty, alebo tzv. fotopasce, ktoré robia snímky alebo videozáznamy okoloidúcich zvierat, sa stali v priebehu posledného desaťročia jedným z najefektívnejších nástrojov pre výskum divočiny.

Fotopasca je kamera vybavená senzorom pohybu, ktorá sa automaticky spustí pri zmene nejakej činnosti v jej blízkosti, napríklad prítomnosti zvieraťa. Snímačom pohybu môže byť pasívny infračervený senzor (PIR) alebo aktívny infračervený senzor (AIR), ktorý využíva infračervený lúč svetla.

Tím našich odborníkov Vám v tomto príspevku prináša prehľad základnej technológie fotopascí vrátane nových a vyvíjajúcich sa technológií, ako aj postup pri výbere správneho typu fotopasce, t.j. ktoré druhy funkcií fotopascí je potrebné zohľadňovať, aby ste dokázali Vaše fotopasce využiť v rôznych terénnych situáciách čo najefektívnejšie.

Každý model fotopasce v sebe skrýva kritériá, ktoré boli špecificky vyvinuté vo vzťahu k viacerým druhom faktorov, akými sú napríklad účel používania, cieľové druhy monitorovania, ich biotopy, miesta odchytu, klimatické podnebie a akékoľvek iné aspekty, ktoré majú vplyv na výkon fotopasce. Ide aj o technické parametre fotopasce, akými sú najmä rýchlosť spúšťania, citlivosť snímača, detekčná zóna, typ a intenzita blesku, autonómia napájania a ďalšie iné technické parametre.

Okrem monitorovania lovu a divej zveri nachádzajú fotopasce uplatnenie aj v prípade sledovania ekológie hniezd, detekcie vzácnych druhov, odhadu veľkosti populácie a druhovej bohatosti, ako aj výskumu využívania biotopov a obsadenia štruktúr vybudovaných človekom.

Fotopasce monitorujú divú zver s čo najmenším možným zásahom človeka. Zvýšený výskyt ich používania bol zaznamenaný od zavedenia komerčných infračervených kamier na začiatku 90. rokov. S rozvojom kvality kamerového vybavenia sa táto metóda pozorovania v teréne stala medzi výskumníkmi oveľa populárnejšou, pričom významnú úlohu vo vývoji fotopascí zohralo poľovníctvo, pretože poľovníci ich radi používajú na hľadanie zveri. Vďaka tomu, že poľovníci podnietili vývoj týchto zariadení na komerčnom trhu, výskum a vývoj fotopascí prešiel turbulentnou cestou mnohých vylepšení.

Aký typ fotopasce si vybrať?

Prvé modely fotopascí fungovali na princípe klasického filmu a funkcie jednorazovej spúšte. V súčasnosti využívajú fotoaparáty v pokročilých fotopasciach digitálnu fotografiu a odosielajú fotografie priamo do počítača.

Niektoré fotopasce možno nastaviť tak, aby robili snímky nepretržite alebo v konkrétnych časových intervaloch. Pokročilé fotopasce spúšťajú záznam snímok až po zaznamenaní pohybu a niektoré fotopasce sú dokonca naprogramované tak, aby po zaznamenaní nejakého pohyb, nasnímali viacero snímok, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zachytenia užitočného obrázka.

Na spustenie kamery je možné použiť aj infračervené lúče. Odborníci dokážu prostredníctvom videa dokumentovať správanie zvierat. V tomto smere je rozhodujúca výdrž batérie, ktorá je ďalším dôležitým faktorom pri výbere správneho typu fotopasce. Veľké batérie umožňujú kamere nahrávať počas dlhšej doby, ale ich vyššia hmotnosť môže predstavovať pri pripojení zariadenia na miesto v teréne neprekonateľnú prekážku.

Pri výbere fotopasce z dostupných modelov sa odporúča všímať si to, či výrobca v rámci štandardizovaného testovania modelov fotopascí garantuje ich pravidelnú aktualizáciu.

Fotopasce umožňujú výskumným vedcom študovať rôzne aspekty ekológie zvierat, čo bolo v minulosti takmer nemožné alebo veľmi náročné. Keďže každá technológia fotopasce má aj svoje obmedzenia, je potrebné pri výbere zohľadňovať najmä účel jej použitia a tomu prispôsobiť výber typu fotopasce. Výber správnej fotopasce zahŕňa vyhodnotenie kompromisov medzi rôznymi vlastnosťami, nenáročnou manipuláciou v teréne, odolnosťou a výdržou batérie, hmotnosťou a veľkosťou batérie, mechanizmami spúšťania, typom fotoaparátu, požiadavkami na napájanie a ďalšími dostupnými funkciami.

Všetky typy fotopascí sa odlišujú svojimi výkonmi v rôznych terénnych situáciách vrátane rôznych klimatických podnebí, typov monitorovania a cieľových druhov. Naši odborníci, ktorí majú s fotopascami v terénnom výskume nielen znalosti, ale aj praktické skúsenosti, Vám radi poradia, ako možno prostredníctvom správneho typu fotopasce zlepšiť úspešnosť cieľového použitia Vášho zariadenia.

Najpredávanejšie fotopasce:

Wachman Solar

Wachman King

Wachman Rio

Welltar 7310 4G

 

Ako vybrať fotopascu

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno