Myslíš si, že si zbehlý v otázkach starostlivosti o zver a chorobách zveri? Otestuj sa!

1. Kŕmidlo (krmelec) je zariadenie na:

2. V akom čase treba ulovenú raticovú zver vyvrhnúť?

3. Cukrovú repu radíme medzi krmivá:

4. Je vhodné pri ulovení zajaca vytláčať močový mechúr?

5. Môže osoba s príznakmi infekčného ochorenia (hnačka, zvýšená teplota) manipulovať so zverinou?

6. Pri vyvrhovaní ulovenej zveri dbáme najmä na:

7. Môže vzorka určená na vyšetrenie KMO a trichinely zamrznúť?

8. Ako sa likvidujú po prehliadke pozmenené časti tela a vnútornosti?

9. Fibropapilomatózu jeleňovitých vyvolávajú:

10. Divina je:

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno