Myslíš si, že si zbehlý v otázkach starostlivosti o zver a chorobách zveri? Otestuj sa!

1. Podkožný tuk je:

2. Možno zver podľa platnej legislatívy použiť ako živú návnadu?

3. Čo je primeraný dôvod na usmrtenie zvieraťa?

4. Kŕmnu repu zaraďujeme medzi krmivá:

5. Prudké zdvihnutie hlavy a zmeravenie v taktomto postoji u raticovej zveri znamená:

6. Komu oznámite neobvyklé správanie zveri pred jej ulovením?

7. Zverina s výrazným pohlavným (rujným) pachom je v zmysle platnej legislatívy:

8. Mramorová slezina bažantom je ochorenie, ktoré spôsobujú:

9. Pri podkožnej strečkovitosti (Hypodermatóza) - vyvinuté strečky opúšťajú kuklu z povrchových vrstiev pôdy:

10. Lesné plody - žalude, bukvice a pagaštany konské sa odporúčajú zveri podávať:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno