Myslíš si, že si zbehlý v slovenských právnych predpisoch na úseku poľovníctva? Otestuj sa!

1. Poľovný lístok vydáva, jeho platnosť predlžuje a odníma:

2. Čo musí mať pri sebe každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri:

3. Ulovenie chorej, poranenej alebo nájdenie uhynutej zveri je poľovník povinný?

4. Vnadiskom je podľa zákona o poľovníctve:

5. Usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepoľovníckych plochách alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, patrí:

6. Čo nie je zakázané zákonom o poľovníctve:

7. Čas lovu kačice divej je:

8. Ktorý právny predpis upravuje poľovníctvo v Slovenskej republike:

9. Trofej uhynutej zveri sa na chovateľskú prehliadku predkladá:

10. Čas lovu šakala zlatého je:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno