Myslíš si, že si zbehlý v slovenských poľovníckych pojmoch, tradíciách a zvykoch? Otestuj sa!

1. Poľovnícku evidenciu a štatistiku za poľovný revír vedie a spracováva:

2. Smerový zálomok sa používa na:

3. Poľovník sa po príchode na miesto zrazu poľovačky a po ohlásení pozdraví:

4. Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí strelec pri vyvrhovaní:

5. Na spoločnej poľovačke smie poľovník opustiť strelecké stanovište:

6. Poľovnícky hosť je:

7. Jednotná poľovnícka organizácia Československá myslivecká jednota bola založená v roku:

8. CIC vznikla v:

9. MVDr. Pavol Poruban bol:

10. Medzi udelením jednotlivých vyznamenaní musí uplynút minimálne:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno