Myslíš si, že si zbehlý v otázkach poľovníckej kynológie? Otestuj sa!

1. Ktoré plemená poľovných psov boli vyšľachtené na Slovensku?

2. Aké plemeno je na fotografii?

3. Ktoré z týchto plemien nepatrí medzi stavače?

4. Ktoré plemená duričov môžu absolvovať predbežné skúšky farbiarov?

5. Ktoré z týchto skúšok sú určené pre plemená sliedičov?

6. Jazvečíky zaraďujeme medzi:

7. Do ktorej skupiny patrí pes na obrázku?

8. Akú poľovnú upotrebiteľnosť získajú stavače po absolvovaní špeciálnych skúšok z vodnej práce:

9. Skúšky poľovných psov slúžia na:

10. V potrave psa by mali prevládať:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno