Myslíš si, že si zbehlý v slovenských poľovníckych pojmoch, tradíciách a zvykoch? Otestuj sa!

1. Alkoholické nápoje je možné na poľovačke požívať:

2. Čo je poľovnícka reč:

3. CIC je:

4. Osoba, ktorá sprevádza poľovníckeho hosťa sa môže zúčastniť lovu len s polovením:

5. Poľovnícke označenie pre jedlý vývrh raticovej zveri, sa nazýva:

6. V prípade úspešného dohľadania zveri psom, strelec jeden výhonok streleckého zálomku odovzdá:

7. Chovateľská prehliadka sa koná:

8. V zmysle tradícií poľovnícky sprievodca pri odovzdávaní streleckého zálomku stojí:

9. Poľovnícke fanfáry sú:

10. Posledný pohon je:


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno