Slovenská poľovnícka komora a Občianske združenie ZELEŇ predstavuje projekt Živá lúka zameraný na ochranu zveri pri jarnej kosbe. Pre lepšiu funkčnosť projektu bola vyvinutá aj internetová aplikácia.

Živá lúka

Cieľom projektu Živá lúka je monitorovať straty voľne žijúcej zveri, a to najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a tiež bažantej zveri, ku ktorým dochádza počas jarného kosenia lúk, trvalých trávnatých porastov (TTP) a porastov lucerny či ďateliny. Tento projekt by mal nastaviť účinné komunikačné kanály, aplikovať praktické opatrenia a zároveň vytvoriť prostriedky na ochranu a predchádzanie týchto strát na zveri.

Aplikácia Živá lúka

Projekt zahŕňa aj aplikáciu Živá lúka, ktorá slúži na elektronické ohlasovanie termínov, v ktorých sa bude vykonávať kosba jarných krmovín poľnohospodármi. Registrovaných užívatelia (poľovníci, dobrovoľníci) budú informovaní o pripravovaných preventívnych akciách vyháňania zveri pre kosbou.

Aplikácia Živá lúka poskytuje bezpečnú dvojúrovňovú registráciu, a to prostredníctvom e-mailu a SMS. Vytvára možnosť kooordinácie aktivít všetkých zainteresovaných skupín obyvateľstva.

Mapový grafický podklad poskytuje presné vyznačenie konania sa preventívnych akcií, ktoré sú pripravované poľovníkmi na základe informácií o kosbe od poľnohospodárov.

Aplikácia eviduje tri úrovne / role užívateľov:

  1. Poľnohospodár ohlasuje termíny kosby porastov a na mapovom podklade vyznačí miesto plánovaných prác.
  2. Poľovník dostáva informácie o plánovanej kosbe. V rámci územia jeho domovského revíru má možnosť zorganizovať preventívnu akciu vyháňania zveri za pomoci dobrovoľníkov.
  3. Dobrovoľník dostáva notifikáciu o plánovaných preventívnych akciách v ním zvolených katastroch obcí. Môže sa tak zúčastniť preventívnej akcie a pomôcť poľovníkom pri vyháňaní zveri pred plánovanou kosbou poľnohospodármi.

Do aplikácie sa môžete prihlásiť na webovej stránke www.zivaluka.sk, a to ako poľnohospodár, poľovník alebo dobrovoľník.

Podobné projekty úspešne fungujú v Českej republike Senoseče-online a v tiež Nemecku, preto veríme, že ani na Slovensku to nebude ináč a verejnosti neostanú ľahostajné nevinné životy mláďat.

Viac informácií o projekte a aplikácii Živá lúka získate na:

OZ Zeleň: e-mail: ozzelen@gmail.com, tel. č.: 0903 145 369,
Slovenská poľovnícka komora: e-mail: priroda@polovnictvo.sk, tel. č.:0910 707 082.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno