Veterinári prijali opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných počas spoločných poľovačiek.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (a pravdepodobne aj iné RVPS vydali alebo budú vydávať podobné alebo identické opatrenia) listom č. 19/2019/00506-01 zo 16.08.2019 vydala podľa § 8 ods. 3 písm. e) a v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov opatrenie, kde v bode 7 nariaďuje:

„Zákaz lovu všetkej raticovej a malej zveri na spoločných poľovačkách (okrem lovu kačice divej na ťahu a spoločných poľovačkách na raticovú zver vo zverniciach) s použitím poľovníckych psov na vyhľadávanie a durenie zveri. Pes použitý pri dohľadávaní poranenej zveri musí byť vedený na remeni.“

Podľa zákona o poľovníctve: „…Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musí byť na durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomný na prvých päť strelcov jeden a na každých aj začatých desať strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes.“

Na základe viacerých podnetov Slovenská poľovnícka komora vysvetľuje dopad tohto nariadenia na spoločné poľovačky v dotknutých oblastiach:

  • Spoločné poľovačky v okresoch, kde bolo vydané takéto veterinárne opatrenie, je možné naďalej organizovať.
  • Keďže veterinárne opatrenie zakazuje vyhľadávanie a durenie zveri s použitím poľovníckych psov, na spoločnej poľovačke nie je potrebné mať prítomné duriče, ale je potrebné v súlade so zákonom o poľovníctve zabezpečiť potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov na dohľadávanie zveri.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno