Slovenskí poľovníci opäť dokázali, že zodpovedne pristupujú k riešeniu problematiky proti šíreniu vírusu afrického moru ošípaných (AMO) u diviačej zveri. Práve diviak je najväčším rezervoárom tohto ochorenia, ktoré má negatívny ekonomický dopad aj na chovy domácich ošípaných. Do dnešného dňa máme potvrdených 82 pozitívnych prípadov u diviakov v okresoch Trebišov, Košice-okolie a Michalovce. S príchodom jari a oteplením je však predpoklad na rapídny nárast i postup ochorenia do vnútra krajiny spôsobený migráciou diviačej zveri. Poľovníci preto zohrávajú významnú úlohu pri tlmení vírusu nie len lovom, ale aj aktívnym vyhľadávaním tiel uhynutej diviačej zveri a následne sanáciou prostredia.

Za posledné tri roky, ako AMO začal bezprostredne ohrozovať Slovensko, sme ulovili viac ako 185-tisíc kusov diviačej zveri. Najväčší zásah bol vždy vykonaný u nižších vekových kategórií, teda u diviačat (100 000 ks) a lanštiakov (65 000 ks), zvyšok tvorili dospelé diviaky a diviačice. Po potvrdení vírusu na našom území v auguste minulého roku, sme začali z mesačných hlásení o love pozorovať, že medzimesačný nárast úlovkov sa pohyboval nie v stovkách, ale v niekoľkých tisícoch kusov. V poľovníckej sezóne 2019/2020 sme však prekonali všetky doterajšie štatistiky a stavy diviačej zveri sme dokázali znížiť až o historických 75 223 kusov. Celkový úbytok so započítanými úhynmi však predstavuje 76 476 kusov. Najviac diviakov bolo ulovených v Banskobystrickom (27 %), Trenčianskom (18 %) a Prešovskom kraji (12 %). Teda tam, kde vznikajú najvyššie škody spôsobované zverou.

Poľovníci musia pri love i vyhľadávaní uhynutých tiel diviačej zveri dodržiavať vydané prísne veterinárne opatrenia. Lov je možné realizovať aj spôsobmi, ktoré boli do vzniku tejto mimoriadnej situácie podľa zákona o poľovníctve zakázanými, v neobmedzenom čase a neobmedzených vekových a pohlavných kategóriách. Pre plnenie prísnych opatrení poskytla Štátna veterinárna a potravinová správa SR do užívania, na dobu štyroch rokov užívateľom poľovných revírov v nárazníkovej zóne s Maďarskom, 595 chladiarenských zariadení pre uskladnenie ulovených diviakov do príchodu výsledkov vyšetrení za 3,8 mil. Eur. Slovenská poľovnícka komora zakúpila pre všetkých užívateľov v tej istej nárazníkovej zóne dezinfekčné prostriedky na sanáciu tiel uhynutej diviačej zveri, ale i dezinfekciu boxov, vozidiel, či obuvi na každodenné použitie po styku s ulovenou diviačou zverou.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno