Vážené kolegyne, kolegovia, poľovnícki priatelia,

možno sledujete napätú situáciu v agro i envirorezorte a preto Slovenská poľovnícka komora v tejto pohnutej dobe, žiaľ, bola nútená pristúpiť k zorganizovaniu petície za trvalo udržateľné poľovníctvo. Petícia nesie rovnaký názov ako kampaň Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku.

Uchýlila sa k tomuto predovšetkým z dôvodu organizovaného útoku na poľovníctvo, poľovníkov a ich rodiny, aby tak obhájila 100 rokov osvedčený princíp aktívnej a zodpovednej ochrany prírody.

Týmto Vás chce požiadať o Váš podpis pod petíciu, ktorý môžete vykonať aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk. V prílohe si môžete stiahnuť celé znenie petície a petičné hárky, vytlačiť ich a dať podpisovať, pokiaľ to je vo Vašich silách. Petičné hárky Vám SPK môže zaslať poštou, priniesť, ale rovnako aj zozbierať podpísané od Vás OSOBNE.

V petícii SPK žiada:

  1. Poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva.
  2. Poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy.
  3. Nová legislatíva vytvorí podmienky na efektívne financovanie poľovníctva bez nároku na verejné financie daňových poplatníkov.
  4. Výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, v ktorom sa poľovný revír nachádza.
  5. Bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti environmentálnej trestnej činnosti.
  6. Zosúladí sa legislatíva agrorezortu a envirorezortu.

Vopred všetkým ďakuje za spätnú väzbu a podporu!

Poľovníctvo má zmysel

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno