Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019, povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky.

Ministerstvo povoľuje tento mimoriadny lov diviačej zveri z dôvodu zvýšenia ochrany zveri a chovu zveri. Hlavným cieľom je zníženie denzity diviačej zveri a prevencia šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri.

Týmto mimoriadnym povolením lovu diviaka sa dosiahne, že bude možný v rámci celého Slovenska celoročný lov diviačej zveri, a to bez rozdielu veku a pohlavia.

Okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, ako prvostupňové orgány štátnej správy poľovníctva, sú povinné vhodným spôsobom oboznámiť užívateľov poľovných revírov vo svojej územnej pôsobnosti s týmto mimoriadnym povolením lovu.

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno