Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán vydáva mimoriadne povolenie lovu zveri, čím povoľuje mimoriadny lov určitých druhov samičej aj samčej raticovej zveri, predovšetkým jelenej, danielej a muflónej zveri, a to z dôvodu ochrany majetku a minimalizácie škôd na poľnohodpodárskych a lesných pozemkoch na základe požiadaviek v žiadostiach doručených od Okresných úradov, Obvodných poľovníckych komôr a i.

Mimoriadne povolenia sú vydávané pre jednotlivé okresné úrady v sídle kraja Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Prešov, Nitra.

Mimoriadne povolenia môžete nájsť TU.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno