Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako príslušný orgán o poľovníctve, na základe žiadostí Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice a viacerých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov a užívateľov poľovných revírov povoľuje mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

jeleň lesný
– jednoročná jelenica v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020
jelienča v termíne od 1.7.2020 do 31.7.2020

daniel škvrnitý 
– jednoročná danielica v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020
danielča v termíne od 1.7.2020 do 31.7.2020

muflón lesný
– jednoročná muflónica v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020
muflónča v termíne od 5.5.2020 do 31.7.2020.

Povolenie sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR.

Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov uvedených druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany majetku, s cieľom predísť neúmerným škodám spôsobených zverou na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Odôvodnenie

Početné stavy jelenej, muflónej a danielej zveri na Slovensku dlhodobo prekračujú normované kmeňové stavy, čo vyplýva jednak z údajov poľovníckej štatistiky. V dôsledku vysokých stavov zveri dochádza k obrovským škodám v poľnohospodárstve (SPPK vyčíslila škody zverou v roku 2019 na 17 miliónov eur), dochádza k poškodzovaniu lesných porastov, chránených biotopov a rastlín, ako aj k zvýšenému počtu kolízií so zverou v doprave.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno