Na Slovensku sa za posledné dni našlo niekoľko mŕtvych dravých vtákov, ktoré boli pravdepodobne otrávené. Vzácne vtáky nemali proti použitej otrave žiadnu šancu.

Prvý prípad
nájdenia mŕtveho dravca sa stal pri obci Veľký Cetín (okres Nitra). Jednalo sa o maďarskú samičku orla kráľovského Petényi, s vysielačkou ktorej stratili ornitológovia kontakt a preto požiadali o pomoc pri jej lokalizácii Ochranu vtákov na Slovensku. Polícia informovala verejnosť, že uhynuté zviera bolo pravdepodobne otrávené vysoko rizikovou chemickou látkou, ktorá je nebezpečná aj pre iné druhy zvierat a dokonca aj pre ľudí.

O pár dní boli pri obci Neded (okres Šaľa) nájdené ďalšie štyri uhynuté dravce. Jednalo sa o orliaky morské, ktoré patria medzi vzácne a ohrozené druhy dravcov. Ich spoločenská hodnota bola vyčíslená na 5 990 €. Polícia v Nitre začala trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, zločinu nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov a tiež prečinu pytliactva.

orliak morský
Uhynutý orliak morský (Foto zdroj: www.dravce.sk)

Otravy vzácnych vtákov sa v nasledujúcich dňoch neskončili. Nové prípady otravy boli evidované v znova Nitrianskom kraji. Neznámym páchateľom boli otrávené tri chránené dravce myšiaka lesného a kani močiarnej, ale okrem toho aj holuby domáce, sliepky domáce a bažanty poľovné.Polícia preto vyzýva obyvateľov najmä v tých regiónoch k ostražitosti pri pohybe vo voľnej prírode. Je potrebné si dávať pozor aj na svoje spoločenské či hospodárske zvieratá. Pri náleze uhynutého živočícha alebo podozrivej návnady bezprostredne informujte políciu na telefónnom čísle 158 a v žiadnom prípade s takýmto nálezom nemanipulujte!

Takáto forma protiprávnej činnosti je považovaná za jednu z najzávažnejších foriem environmentálnej kriminality s prihliadnutím na spôsob jej páchania a hroziace následky.
dravy vtak otrava
Uhynutý dravec (Foto zdroj: MV SR)

Odborom odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru bolo za obdobie rokov 2006 – 2017 evidovaných až 25 prípadov použitia otrávených návnad.

Vzhľadom na alarmujúci počet otráv dravých vtákov a aj iných živočíchov od začiatku roka 2018 polícia začala prijímať opatrenia s cieľom objasniť už dokumentované prípady, no hlavne zamerať sa na preventívnu činnosť.

 

Ak máte informácie o páchateľoch alebo iné informácie, ktoré by sa mohli týkať tejto trestnej činnosti, môžete ich poskytnúť na telefónnych číslach Ochrany dravcov na Slovenku

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno