Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určilo kvótu na lov vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 v počte 35 ks.

V sezóne 2019/2020 sa k 11.11.ulovilo 6 kusov

Za prvých 11 dní lovu bolo ulovených 6 vlkov, čo predstavuje cca 17% plánovaného odstrelu. Poľovníci majú na splnenie kvóty ešte skoro 2 mesiace. Po 2 kusy boli ulovené v Košickom a Prešovskom kraji, po 1 kuse sa podarilo poľovníkom uloviť v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

P.č.  Kraj Okres Lov/úhyn Dátum
1. Prešovský Humenné lov 01.11.2019
2. Banskobystrický Detva lov 01.11.2019
3. Žilinský Ružomberok lov 01.11.2019
4. Košický Spišská Nová Ves lov 07.11.2019
5. Košický Gelnica lov 09.11.2019
6. Prešovský Kežmarok lov 11.11.2019

Lov vlka na Slovensku

Vlka dravého možno loviť v dobe od 1. novembra do 15. januára (resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty). Vlka možno loviť iba vo vybraných poľovných revíroch a presne vymedzených územiach. Agrorezort vymedzil značnú časť územia SR, kde sa vlk neloví vôbec.

Lov vlka vyvolal na jeseň búrlivú diskusiu ochranárov a odborníkov

V októbri, keď sa rozhodovalo o kvóte lovu vlka pre poľovnícku sezónu 2019/2020 vzplanuli hlavne na sociálnych sieťach vášne. Ochranári vyzývali ministerstvo, aby bola kvóta určená na nulu. Proti tejto iniciatíve sa postavilo viacero odborníkov z oblasti zoológie a veteriny, nakoľko populácia vlka dravého je podľa nich na Slovensku v priaznivom stave, jeho početnosť sa zvyšuje a územie jeho pôsobenia sa postupne rozširuje. Jeho stavy je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať ich v zdravej kondícii.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno