Diviačatá a lanštiaky sa môžu loviť po celý rok, diviačice a dospelé diviaky od 1. júla do 15. januára. Do 30. júna 2019 je však povolený mimoriadny lov diviakov vo všetkých vekových kategóriách ako opatrenie proti hroziacemu africkému moru ošípaných.

Kvóta lovu diviaka lesného

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola určená kvóta na lov diviaka lesného v poľovníckej sezóne 2018/2019 v počte 56 652 ks.

Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku ulovených spolu 50 939 diviakov, čo predstavuje približne 89,92% z plánovaného lovu. 

OOP Diviačica   Diviak   Lanštiak   Diviača   SPOLU 
  plán lov plán  lov plán lov plán lov
Bratislava 208 135 174 157 796 941 1677 1133 2366
Trnava 168 111 163 192 613 1667 1556 1509 3479
Nitra 335 302 229 285 1002 2211 2179 1726 4524
Trenčín 580 390 447 248 2737 3057 5983 4447 8142
Banská Bystrica 1204 1086 1035 928 4164 4796 9486 6270 13080
Žilina 388 292 386 235 1859 1815 4294 2793 5135
Prešov 692 444 516 267 2531 2049 5430 3831 6591
Košice 338 471 321 427 1533 3414 2986 2715 7027
VLM 61 81 40 55 146 185 395 274 595
Sumár 3974 3312 3311 2794 15381 20135 33986 24698 50939

Štatistika lovu diviačej zveri

Opatrenie proti AMO

V súčasnosti vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povolenie na mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno