Slovenská poľovnícka komora, ako člen odbornej skupiny pre určenie kvóty lovu vlka dravého, ktorá zasadala dňa 14. októbra 2019, verejne vyzvala (Čítaj viac…) mimovládne organizácie, aby upustili od zavádzania laickej verejnosti. Médiami sa totiž začali šíriť informácie, že o kvóte by mali rozhodovať „skutoční odborníci“ a vlka by sme mali chrániť celoročne.

SPK v spomínanej tlačovej správe priblížila aktuálny stav vlčej populácie na Slovensku, o tom, že o kvóte rozhodujú významné odborné štátne inštitúcie, a aj to, že jeho lov (nie zabíjanie) je v súlade s národnou aj európskou legislatívou. Aj napriek tomu iniciatívna skupina europoslancov (Wiezik, Hojsík, Bilčík, Štefanec) zaslali Európskej komisii list (Čítaj viac…) v domnienke, že svojvoľná a nezdôvodnená ročná kvóta môže brániť úsiliu v oblasti riadenia populácie a mala by sa prehodnotiť.

Európska komisia sa vyjadrila jasne v prospech aktívneho manažmentu na Slovensku (Čítaj viac…): „..podľa článku 14 uvedenej smernice musí byť odoberanie jedincov vlkov vo voľnej prírode a ich využitie zlučiteľné s ich zachovávaním v priaznivom stave ochrany. Podľa poslednej správy, ktorú Slovensko predložilo v zmysle článku 17 uvedenej smernice, je populácia vlka v priaznivom stave ochranyPodľa Komisie nič nenasvedčuje tomu, že by ročná kvóta stanovená na Slovensku bránila úsiliu udržať priaznivý stav tejto populácie. Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-674/17 nie je v prípade vlka na Slovensku relevantný, pretože sa týka režimu výnimiek podľa článku 16 smernice vo Fínsku, kde je vlk uvedený v prílohe IV (okrem populácií v oblasti chovu sobov na severe krajiny), a preto sa naň vzťahujú požiadavky článku 12 smernice.“

Aj napriek silnému tlaku časti verejnosti, ktorú tzv. opozícia nepravdivo informuje o aktuálnom stave a vydáva populistické vyjadrenia proti aktívnemu manažmentu, sa opäť potvrdilo, že poľovníci nie sú tí, ktorí verejnosť zavádzajú, ale informujú pravdivo a pracujú v prospech prírody.

O dobrom stave vlčej populácie svedčí aj fakt, že za 26 dní doby lovu bolo na Slovensku ulovených 22 vlkov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno