Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v okresoch Trebišov, Michalovce a od 17.1.2020 aj v okrese Košice-okolie. K dnešnému dňu bolo potvrdených 45 prípadov u diviačej zveri a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Infikovaná zóna pre domáce ošípané bola zrušená.

Na území Slovenska naďalej prebieha intenzívny lov diviačej zveri. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako 65 815 kusov, čo je oproti minulému roku viac o 14 876 ks.

Nálezy diviačej zveri

 • 45. nález – diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý,nájdený dátum konfirmácie: 31.01.2020
 • 44. nález – diviak, prasa, samec- OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 43. nález – diviak-prasa, samica, PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 42. nález – diviak-lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý – nájdený dátum konfirmácie: 22.01.2020
 • 41. nález – dospelý diviak- samica, PS Bažant– Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 40. nález – diviak- lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 39. nález – diviak- samec-lanštiak- SPZ- Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 17.01.2020
 • 38. nález – diviak- samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov,ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.01.2020
 • 37. nález – diviak- samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 14.01.2020
 • 36. nález – diviak- prasa, PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 35. nález – diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 34. nález – diviak- lanštiak- PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 08.01.2020
 • 33. nález – diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.01.2020
 • 32. nález – diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 31. nález – dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 30. nález – diviak- diviača, samica , KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; nájdené uhynuté dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 29. nález – diviak- lanštiak, samica – SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; nájdené uhynuté dátum konfirmácie: 17.12.2019
 • 28. nález – diviak, diviača, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 10.12.2019
 • 27. nález – diviak, diviača, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 26. nález – diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 25. nález – diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 05.12.2019
 • 24. nález – PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, dospelý diviak, uhynuté, nájdené: dátum konfirmácie: 2.12.2019
 • 23. nález – PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, diviak-diviača, ulovené, dátum konfirmácie 21.11.2019
 • 22. nález – PZ Latorica Čičarovce, samica, lanštiak, ulovené, dátum konfirmácie : 14.11.2019
 • 21. nález – PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019
 • 20. nález – PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak – lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019
 • 19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, diviak-samec, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 15.10.2019
 • 18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.10.2019
 • 17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov, diviak, samica, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 3.10.2019
 • 16. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov diviak, samec, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie : 26.9.2019
 • 15. nález – SPK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus, dospelý diviak nájdený uhynutý, dátum konfirmácie 26.9.2019
 • 14. nález – PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov, diviak- diviača– nájdené, uhynuté, dátum konfirmácie: 26.9.2019
 • 13. nález – PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak , dátum konfirmácie: 17.9.2019
 • 12. nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019
 • 10.-11. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, 2 nájdené uhynuté diviaky, 2 x samec, dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 9. nález – PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak, samic . dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 6.-8. nález – PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie – 3 nájdené uhynuté diviaky, dátum konfirmácie: 26.8.2019
 • 5. nález – nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak , dátum konfirmácie: 20.8.2019
 • 3 a 4. nález – ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín, oba ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 16.8.2019
 • 2. nález – nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 1. nález – V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne, dátum konfirmácie: 8.8.2019.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno