Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje, že na Slovensku sa vyskytol prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO). Je to u nelegálneho drobnochovateľa v obci Strážne (okres Trebišov) v blízkosti hraníc s Maďarskom. Nález bol potvrdený v národnom referenčnom laboratóriu na základe vykonaného laboratórneho vyšetrenia biologického materiálu.

Štátni veterinárni inšpektori vykonali eutanáziu všetkých štyroch ošípaných v chove v obci Strážne, v ktorom bol potvrdený prvý prípad AMO na Slovensku. Do troch dní ohnisko identifikovali a zlikvidovali.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov vytýčila ochranné pásmo v rozsahu 3 km a pásmo dohľadu 10 km od ohniska nákazy vírusom. Chovateľom, ktorí sa nachádzajú v týchto pásmach budú nariadené ďalšie veterinárne opatrenia, aby sa predišlo šíreniu nákazy.

Mobilná jednotka na utrácanie zvierat v prípade nebezpečnej nákazy vykoná v spolupráci so samosprávou a policajným zborom eutanáziu všetkých ošípaných, odvoz do kafilérie a dezinfekciu priestorov v tejto 3-kilometrovej ochrannej zóne, do ktorej spadá aj obec Strážne.

Informácia o nákaze bola poskytnutá aj hlavnému veterinárnemu lekárovi Maďarskej republiky a tiež bolo volané zasadnutie národnej expertnej skupiny pre AMO na Regionálnej veterinárnej správe v Trebišove.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno