Slovenská poľovnícka komora každý rok oceňuje zásluhy a prácu členov SPZ, organizačných jednotiek SPZ, verejných činiteľov a tiež spoločenské organizácie, ktorú vykonali v rámci rozvoja poľovníctva na Slovensku a udelí im vyznamenania.

Vyznamenania za zásluhy a rozvoj poľovníctva

Na základe Smernice SPZ o udeľovaní vyznamenaní z roku 1998 udeľuje SPZ tieto vyznamenania:

  • Bronzová medaila za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku – vyznamenanie obsahuje bronzovú medailu, bronzový odznak a diplom. Vyznamenanie je udeľuje predstavenstvo OkO-RgO SPZ za aktívnu prácu v SPZ po dobu najmenej 10 rokov,
  • Strieborná medaila za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku – vyznamenanie obsahuje striebornú medailu, strieborný odznak a diplom. Vyznamenanie je udeľuje Rada OkO-RgO SPZ za aktívnu prácu v SPZ po dobu najmenej 15 rokov,
  • Zlatá medaila za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku – vyznamenanie obsahuje zlatú medailu, zlatý odznak a tiež diplom. Vyznamenanie je udeľuje Prezídium SPZ za aktívnu prácu v SPZ po dobu najmenej 20 rokov.

Pri udeľovaní medailí by mala byť zachovaná postupnosť – bronzová, strieborná, zlatá medaila a tiež časový odstup medzi jednotlivými udeľovaniami medailí minimálne 5 rokov.

Ďalšie vyznamenania

  • Zlatý kamzík – vyznamenanie obsahuje medailu so zelenou krátkou stuhou diplom a udeľuje ho Rada SPZ členom a organizačným jednotkám SPZ, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj poľovníctva na Slovensku,
  • Medaila svätého Huberta – vyznamenanie obsahuje medailudiplom, udeľuje ju Rada SPZ tým subjektom – fyzickým či právnickým osobám, členom aj nečlenom SPZ, organizačným jednotkám SPZ, a to bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú vyššie spomenuté vyznamenania SPZ, ktoré sa podstatnou mierou pričinili o rozvoj poľovníctva na Slovensku.

Vyznamenania Bronzová, Strieborná, Zlatá medaila a Zlatý kamzík sa obvykle odovzdáva vyznamenaným na slávnostných zasadnutiach pri príležitosti Júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. Vyznamenanie Medaila svätého Huberta sa obvykle odovzdáva počas Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta vo Sv. Antone.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno