Ku koncu roka začína obdobie, ktoré má rád azda každý poľovník. Spoločná poľovačka oživí nejeden jesenný či zimný víkend. Či už je zameraná na čiernu alebo drobnú zver, najdôležitejšie je stretnutie s priateľmi, ktorých človek často krát počas celého roka nemôže vídať.

Čo je to spoločná poľovačka

Spoločnou poľovačkou podľa zákona o poľovníctve je poľovačka schválená príslušným okresným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov.

My sa v tomto článku pozrieme na poľovnícke zvyky a obyčaje, ktoré by mal každý účastník spoločnej poľovačky ovládať.

oblecenie do na spoločnú poľovačku
Na spoločných poľovačkách myslite na svoju bezpečnosť. Povinnosť použitia reflexných farieb ukladá priamo zákon. (Foto zdroj: www.stock.adobe.com)

Slávnostný nástup

Na spoločnú poľovačku sa vždy dostavíme včas. Prísť na poľovačku, na ktorú nie sme pozvaní sa považuje za hrubé porušenie poľovníckej etiky. Nepísaným pravidlom je príchod aspoň 10-15 minút pred oznámeným nástupom. Voľný čas trávime zvítaním sa s ostatnými poľovníkmi, registráciou a prípravou na samotný lov. Podľa poľovníckych tradícií sa privítame so všetkými účastníkmi poľovačky, ktorí prišli pred nami stiskom ruky s obnaženou hlavou. Pokiaľ niekoho nepoznáme, je slušné sa mu predstaviť. Pokiaľ sa poľovačky, na ktorú sme pozvaní nemôžeme zúčastniť, je slušnosťou sa vopred ospravedlniť.

Na pokyn poverenej osoby, resp. na lesničiarsky signál „Pozor“ sa všetci účastníci spoločnej poľovačky zoradia na slávnostnom nástupe, zväčša okolo pripraveného výradiska. Na čelo výradu sa postaví poľovný hospodár, predseda poľovného združenia a vedúci poľovačky (môže ním byť aj poľovný hospodár, aj predseda združenia). Po ich pravej ruke sa postavia strelci, po ľavej honci so psovodmi a oproti nim lesničiari. Lovci so zbraňami sa na nástup stavajú s vybitou zbraňou na ramene (závery guľových zbraní sú vytiahnuté, brokové a kombinované zbrane zlomené). Po zoradení lesničiari zatrúbia signál „Uvítanie“. Ostatní účastníci stoja „v pozore“ s obnaženou hlavou.

Nasleduje privítanie a pokyny zo strany poľovného hospodára a vedúceho strelcov, ktorí upovedomia účastníkov spoločnej poľovačky kde a na akú zver sa bude poľovať a upozornia na zásady bezpečného zaobchádzania so zbraňou a zásady bezpečnej streľby. Najdôležitejším pokynom je, že „strieľame jedine na zver, ktorú dobre vidíme a bezpečne ju rozoznáme“. Slávnostný nástup ukončíme spoločným zvolaním „Lovu zdar!“

spoločná poľovačka - schéma slávnostného nástupu
Schéma slávnostného nástupu na spoločnú poľovačku. Na čele výradu stoja poľovný hospodár, predseda PZ a vedúci poľovačky. Po ich pravici stoja strelci, po lavici honci. Oproti čelu výradu stoja lesničiari.

Správanie sa na stanovišti a pri love

Po tom, ako nás vedúci spoločnej poľovačky alebo osoba ním určená umiestni na strelecké stanovište, sa zamávaním ukážeme „susedom“. Začiatok poľovačky sa ohlási dohovoreným signálom, zväčša zatrúbením povelu „Začiatok činnosti“ alebo výstrelomVždy strieľame len na smer, ktorý nám vedúci poľovačky určil. Nikdy nestrieľame smerom na našich susedov, ani na honcov. Strelecké stanovište opúšťame až keď nás príde vyzdvihnúť ten, kto nás naň postavil.

Honci musia mať oblečené reflexné vesty, strelci minimálne reflexný prvok na pokrývke hlavy (pozri aj článok Poľovnícke oblečenie – Začíname (časť 2.)). Je porušením poľovníckej etiky strieľať na zver, ktorá je bližšie k nášmu susedovi. Pred tým ako na zver vystrelíme sa presvedčíme, že neohrozíme žiadneho iného účastníka poľovačky. Žiadny diviak nestojí za to, aby sme zranili alebo nedajbože zabili kamaráta!

Úspešnému strelcovi po skončení pohonu zagratulujeme a spravidla domáci poľovník mu odovzdá strelecký zálomok. Sťahovanie zvery na dostupné miesto je primárne práca honcov, ale ak ste strelec a podáte im pomocnú ruku, určite tým nič nepokazíte.

Dôležité je spomenúť zásadu „prvá guľa, posledný brok“. V praxi to znamená, že ulovená zver patrí tomu, kto ju guľovou zbraňou trafil ako prvý, resp. brokovou ako posledný. Musí však ísť o ranu smrteľnú.

Prestávka

Spoločná poľovačka sa spravidla koná vo viacerých pohonoch. Medzi jednotlivými pohonmi býva prestávka slúžiaca na občerstvenie, premiestnenie sa do inej časti revíru a malý oddych. Pokiaľ sú na spoločnej poľovačke prítomní lesničiari, začína sa prestávka signálom „Prestávka“ a končí sa signálom „Koniec prestávky“. Nezabúdajte, že požívanie alkoholických nápojov zákon striktne vylučuje!

Slávnostný výrad

Po ukončení posledného pohonu sa všetci účastníci poľovačky premiestnia na miesto slávnostného výradu. Výradisko je ohraničený čečinou a v každom rohu horí oheň (vatra). Účastníci sa zoradia rovnako ako pri slávnostnom nástupe. Na začiatku výradu lesničiari zatrúbia signál „Výrad“. Spoločnú poľovačku zhodnotia a ukončia štatutárny orgán poľovného združenia alebo poľovnej spoločnosti, poľovný hospodár a vedúci spoločnej poľovačky. Na záver lesničiari zatrúbia signál „Lovu zdar!“ čím sa spoločná poľovačka končí. Do výradiska sa vchádza len „dverami“ a zver v ňom nikdy neprekračujeme. Previnilcov totiž čaká poľovnícky súd.

spoločná poľovačka - výrad diviačia zver
Schéma výradu pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver. Zver sa ukladá na pravú stranu, chrbtom k čelu výradu.
spoločná poľovačka - výrad drobná
Schéma výradu pri spoločnej poľovačke na drobnú zver. Zver sa ukladá v poradí líška, zajac, králik, bažant. Každý desiaty kus sa kvôli jednoduchšiemu sčítaniu povytiahne.

Poľovnícke pasovanie

Pokiaľ sa na poľovačke niektorému poľovníkovi podarí uloviť nejaký druh zveri po prvý krát v živote, prichádza milá povinnosť pasovať ho za lovca tej danej zveri. Úspešného lovca pasuje spravidla zástupca poľovného revíru. Podľa slovenských poľovníckych tradícií sa pasuje poľovníckym tesákom, kedy si lovec kľakne na ľavé koleno, pušku drží v ľavej ruke a na hrudi drží klobúk. Zástupca revíru ho tesákom tri krát striedavo udrie po ramenách a prednesie pasovací prejav. Dobrým zvykom je odovzdať aj pasovací list.

Bohužiaľ sa dnes vo väčšine prípadov uplatňuje skôr nevhodné bitie palicou, kedy si poľovník ľahne cez ulovenú zver a ostatní ho bijú palicou po zadku. Úcta k ulovenej zveri ako aj k samotnému poľovníkovi však v tomto prípade ostáva niekde v úzadí.

Posledný pohon

Po oficiálnom ukončení spoločnej poľovačky prichádza na rad posledný pohon, ktorý sa spravidla koná v miestnom kultúrnom dome alebo pohostinstve. Poľovníci sa najedia a ruší sa aj zákaz požívania alkoholických nápojov. Je to čas, ktorý využívame na rozhovory s priateľmi a spoznávanie sa s inými účastníkmi. Práve v tom má spoločná poľovačka svoje osobitné čaro. Prehnaná konzumácia alkoholu však nie je veľmi vhodná.

Poľovnícky súd

Pokiaľ počas spoločnej poľovačky došlo zo strany niektorého z účastníkov k prehrešku proti poľovníckej etike, počas posledného pohonu sa môže konať poľovnícky súd. Nejde však o nič vážne, jeho primárnou úlohou síce upozorniť hriešnika na jeho prehrešok, avšak uvoľneným a humorným spôsobom.

Ešte jedna drobná poznámka, alebo možno prosba na záver. Pokiaľ máte tú česť a ste pozvaní na spoločnú poľovačku, v prípade, že máte nejaké výhrady voči jej organizácii, stavu zveri a podobne, dajte to najavo slušným spôsobom, ideálne počas prestávky, výradu alebo na poslednom pohone. V dnešnej uponáhľanej dobe je potrebné si uvedomiť, že poľovačka pre väčšinu z nás predstavuje útek zo stresovej reality a tento relax si netreba zbytočne kaziť.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno