Poľovníctvo na Slovensku je neoddeliteľne späté s poľovníckymi tradíciami. Medzi slovenskými poľovníckymi tradíciami majú významné miesto poľovnícke signály trúbené na poľovníckych dychových nástrojoch.

Oficiálne poľovnícke signály

Oficiálnymi poľovníckymi signálmi je takzvané desatoro, ktoré v roku 1970 zložili Pavel Poruban (text) a Tibor Andrašovan (hudba). Slúžia na organizovanie a riadenie spoločných poľovačiek, ale aj ako kultúrne oživenie poľovníckych akcií alebo stretnutí.

UPOZORNENIE: V ďalšej časti článku nájdete poľovnícke signály nahrané na Youtube.com. Upozorňujeme, že sme ich použili v článku z dôvodu, že ide o jediné verejne dostupné nahrávky. Sú však nahrávané podľa starých, dnes už neplatných notových zápisov – výučba podľa nich nie je vhodná.

1. Pozor!

Signál pozor upozorňuje účastníkov spoločnej poľovačky, aby upriamili svoju pozornosť na osobu, ktorá sa im chystá dať organizačné pokyny.

„Počúvajte, počúvajte, na rozkazy pozor dajte!“

2. Uvítanie

Signálom „Uvítanie“ lesničiari privítajú poľovníkov na slávnostnom nástupe. Po odtrúbení tohto signálu nasleduje privítanie poľovníkov zo strany vedenia poľovného revíru.

„Vítame vás, priatelia poľovníci, prírody a zvery vášnivý milovníci.“

3. Slávnostné lesnice

„Slávnostne zatrúbia lesnice každému, kto našu zver má rád a v núdzi ostane dobrý kamarát.“

4. Začiatok činnosti

Signálom začiatok činnosti dávajú trubači vedieť honcom aj strelcom, že sa začína pohon. Od odoznenia tohto signálu môžu poľovníci zver loviť.

„Poľovačka začína, každý pušku nabíjaj, strieľaj presne, opatrne, radosťou sa opíjaj a pozor si daj!“

5. Koniec činnosti

Pohon ukončia lesničiari signálom „Koniec činnosti“. Po odoznení tohto signálu už na zver nestrieľame.

„Mierni vášeň, vybi zbraň, na nič živé nestrieľaj, na nič živé nestrieľaj!“

6. Prestávka

Začiatok prestávky sa ohlási signálom „Prestávka“.

„Zastavme poľovanie, posilnime sa!“

7. Koniec prestávky

Keď sú poľovníci občerstvení a pripravení na ďalší pohon, trubači ukončia prestávku signálom „Koniec prestávky“.

„Smiech a humor zanechajme, poľovať sa znovu dajme, dajme sa!“

8. Honci do kruhu

Pri poľovačke na drobnú zver, takzvanej kruhovke, trubači vyzvú honcov, aby vstúpili do kruhu a vyháňali z neho zver. Pre strelcov tento signál znamená, že strieľať na zver už môžu len von z kruhu.

„Honci pomáhajte, z kruhu vyháňajte!“

9. Výrad

Po skončení poľovačky sa všetci jej účastníci zídu na slávnostnom výrade aby vzdali poslednú poctu ulovenej zveri a zhodnotili priebeh a výsledok poľovačky. Na úvod slávnostného výradu trubači zahrajú signál „Výrad“.

„Poctu poslednú skladáme zveri, Lovene vďaku za dobrý revír. Sosnou povievaj vetrík voňavý, ďaleko zanes naše halali!“

10. Lovu zdar!

Slávnostný výrad ukončí signál „Lovu zdar!“. Po ňom sa zúčastnení poľovníci presunú na posledný pohon.

„Lesu poľu dolinám, zaznej mocné lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar.“

Ďalšie poľovnícke signály a fanfáry

Okrem oficiálnych signálov poznáme aj ďalšie skladby. Sú to rôzne slávnostné fanfáry alebo napríklad tzv. úlovkové skladby, ktoré sa hrajú na počesť ulovenia zveri toho ktorého druhu. O tých si niečo povieme nabudúce.

Klub trubačov Slovenskej republiky

Klub trubačov Slovenskej republiky je záujmovým klubom Slovenského poľovníckeho zväzu. Jeho hlavným cieľom je združovať hráčov na poľovnícke hudobné nástroje, autorov a priaznivcov poľovníckej hudby, propagovať a popularizovať poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície a propagovať poľovnícku hudbu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno