K poľovníctvu od nepamäti neodmysliteľne patrí aj stopovanie zveri. Stopy zveri nám prezrádzajú aká zver sa v revíri vyskytuje, kam sa chodí za potravou, kde odpočíva, aké početné sú jej čriedy a podobne.

Stopy zveri ako pobytové znaky

Ako sme už uviedli, stopy zveri nám prezradia rôzne užitočné informácie, ktoré využívame pri mapovaní revíru aj pri samotnom love. Najčastejšie sa s nimi stretávame pri napájadlách, bahniskách, priechodoch alebo na miestach, kam sa chodí zver kŕmiť. Väčšina druhov našej divej zveri viac či menej dodržiava určitý rozvrh, preto pri nájdení čerstvej stopy, napr. diviačej zveri, môžeme očakávať, že na tomto v správny čas na túto zver narazíme.

Najvhodnejšie pre pozorovanie stôp zveri je prašná pôda, vlhký piesok, bahno a čerstvý mokrý sneh. Najmä pri náleze stopy na novci resp. obnovci vieme, že ide o stopu čerstvú.

Nižšie si ukážeme stopy srstnatej zveri, ktoré by mal každý z nás poznať. Hlavne stopy parohatej raticovej zveri sú z ilustračnej grafiky zameniteľné, preto je pre ich identifikáciu v revíri dôležitá najmä ich veľkosť.

Jeleň lesný

Jelenia stopa je zo všetkých stôp raticovej zveri najväčšia. Pri behu a na mäkkom podklade resp. v hlbšom snehu sú viditeľné aj odtlačky paratíc (viac u jeleňov, ako u jeleníc a jelienčat). Stopa je dlhá od 3,5 do 10 cm a široká od 3 do 8 cm v závislosti od veku a pohlavia. Jelenie stopy sú často „zdvojené„. Príčinou je, že jeleň zvyčajne pokladá zadnú nohu do stopy prednej (na grafike nie je znázornené). Môže teda dochádzať k došľapu (spota zadnej nohy zozadu predlžuje stopu prednej nohy), prešľapu (stopa zadnej nohy spredu predlžuje stopu zadnej nohy) alebo zášľapu. Pri pozorovaní v prírode je stopa zvyčajne väčšia ako skutočne (to platí pre všetky stopy zveri).

stopy jelen lesny
Stopa jeleňa je najväčšou stopou našej voľne žijúcej raticovej zveri.

Daniel škvrnitý

Stopu daniela je veľmi podobná stope jeleňa. Je však o niečo ostrejšia a brušká sú dlhšie. Rovnako ako pri jeleňovi môžu byť pri behu a na mäkkom podklade odtlačené paratice. Danielia stopa je dlhá od 4 do 8 cm a široká od 2,5 do 6 cm.

stopy daniel skvrnity
Stopa daniela je podobná jelenej. Hlavný rozdiel je vo veľkosti.

Srnec lesný

Oproti jelenej a danielej stope je stopa srnca oveľa menšia. Pri behu je stopa vpredu roztvorená a sú viditeľné odtlačky paratíc. Stopa srnca je dlhá od 3 do 6 cm a široká od 2 do 3,5 cm.

stopy srnec lesny
Stopa srnca je tvarom podobná jelenej alebo danielej stope, je však oveľa menšia.

Muflón lesný

Stopa muflóna je pomerne dlhá, ľahko zameniteľná so stopou daniela. Je dlhá od 4 do 7 cm a široká od 3 do 5 cm.

stopy muflon lesny
Stopa muflóna sa dá ľahko zameniť so stopou daniela.

Kamzík vrchovský

Ratice kamzíka majú podlhovastý a úzky tvar, hrádzka (medzera medzi raticami) je však pomerne široká. Ratice sú silno odtlačené a pri rýchlom behu sú viditeľné aj paratice. Dĺžka stopy je od 5 do 7cm a šírka od 4 do 6 cm.

stopy kamzik vrchovsky
Kamzík ma ratice podlhovasté, medzera medzi nimi je pomerne široká.

Diviak lesný

Stopu diviaka si len ťažko vieme zameniť s inou stopou. Zvyčajne je výrazná a charakteristická blízkosťou ratíc s paraticami, ktoré sú odtlačené vždy (narozdiel od ostatnej raticovej zveri). Stopa je dlhá od 3 do 9 cm a široká od 2 do 7 cm.

stopy diviak lesny
V stope diviaka je vždy vidno odtlačky paratíc, ktoré sú výrazne bližšie raticiam ako pri odtlačkoch inej raticovej zveri (v behu).

Medveď hnedý

Stopa medvedej prednej a zadnej laby sa od seba líšia. Stopa zadnej nohy pripomína stopu bosej ľudskej nohy. Predná noha je odtlačená len polovične, nakoľko medveď nedošľapuje na celú jej ploche. V stope je viditeľných 5 prstov a pazúry, ktoré medveď nezaťahuje. Predná stopa je dlhá od 14 až 18 cm široká od 8 až 18 cm. Zadná stopa je dlhá od 16 do 25 cm a široká od 8 do 18 cm.

stopy medved hnedy
Stopa zadnej laby je podobná stope bosej ľudskej nohy.

Vlk dravý

Stopa vlka je ľahko zameniteľná so stopou veľkého psa. Stredné prsty sú však umiestené viac dopredu. Predná stopa je dlhá od 9 do 11 cm a široká od 7 do 9 cm. Zadná laba je dlhá od 7 do 8 cm a široká od 5 do 7 cm.

stopy-vlk-dravy
Rozoznať vlčiu a psiu stopu nie je ľahké. Svedčia o tom aj vášnivé diskusie pod fotografiami na sociálnych sieťach.

Líška hrdzavá

Stopa líšky hrdzavej je podobná stope menšieho psa. Na rozdiel od psa má však elipsovitý tvar, čo spôsobujú stredné prsty, ktoré sú umiestnené viac vpredu. Predná stopa je dlhá od 3 do 6 cm a široká od 3 do 4 cm. Zadná stopa je dlhá od 4 do 6 cm a široká od 2,5 do 4 cm.

stopy liska hrdzava
Rozoznať stopu líšky od psa chce trochu cviku.

Jazvec lesný

Jazvec má špecifický odtlačok. Odtláča len prednú časť labky a v stope sú viditeľné prsty s ostrými pazúrmi. Predná stopa je dlhá od 7 do 10 cm a široká od 8 do 10 cm. Zadná stopa je dlhá od 7 do 9 do cm a široká od 4 do 5 cm. 

stopy jazvec lesný
Jazvec lesný má špecifickú stopu s piatimi prstami a dlhými pazúrmi.

Kuna

Kuna lesná a kuna skalná majú stopy v postate identické. Kuna skalná má odtlačky o niečo zreteľnejšie, v praxi je ich však veľmi náročné rozoznať. Stopy je dlhá zhruba od 4 do 5 cm a široká od 2 do 4 cm.

stopy-kuna
Stopy kuny lesnej a kuny skalnej sú takmer identické.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno