Každoročne sa na jar koná hodnotenie trofejí na chovateľských prehliadkach organizovaných na okresnej alebo regionálnej úrovni Slovenskou poľovníckou komorou. Tieto prehliadky majú okrem iného za účel zhodnotiť poľovnícku sezónu z hľadiska početnosti a kvality trofejí úlovkov. Informácie, ktoré sa vďaka týmto prehliadkam získajú nie sú však len akési „vysvedčenie“, neskôr sa totiž zužitkujú pri poľovníckom plánovaní.

Hodnotenie trofejí na chovateľských prehliadkach

Na chovateľských prehliadkach sa prezentujú všetky trofeje raticovej zveri a tiež trofeje šeliem, ktoré poľovníci ulovili v uplynulej sezóne. Hodnotenie trofejí vykonáva hodnotiteľská komisia zložená z odborníkov, ktorú ustanovuje Obvodná poľovnícka komora (ďalej len OPK). Komisia boduje jednotlivé trofeje a posudzuje, či bolo ulovenie jedinca v súlade s plánom lovu. Cieľom je neustále skvalitňovanie genofondu zveri, kedy sa odlovujú trofejovo slabšie (výradové) a staré jedince (jedince po dosiahnutí určitého veku – lovné). V prípade, že poľovník uloví chovný kus, môžu sa mu uložiť disciplinárne opatrenia.

Bodovanie trofejí podľa CIC

Ako sme už uviedli, hodnotenie trofejí ma za úlohu hodnotiteľská komisia vymenovaná OPK. Komisia každú trofej posúdi a oboduje podľa hodnotenia CIC (Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri – Council for Game and Wildlife Conservation). Ide o medzinárodné kritériá hodnotenia poľovníckych trofejí s metódami vypracovanými pre jednotlivé druhy trofejovej zveri. Hodnotia sa trofeje jeleňa, daniela, srnca, muflóna, diviaka, kamzíka a losa, lebky a kože veľkých šeliem a lebky malých šeliem. Pokiaľ je trofej dostatočne kvalitná (komisia jej pridelí dostatočný počet bodov), môže byť ohodnotená bronzovou, striebornou alebo zlatou medailou.

Limity pre udeľovanie medailí podľa CIC

Jeleň lesný

Bronzová medaila – 170,00 – 189,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 190,00 – 209,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 210,00 a viac bodov CIC

Daniel škvrnitý

Bronzová medaila – 160,00 – 169,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 170,00 – 179,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 180,00 a viac bodov CIC

Srnec lesný

Bronzová medaila – 105,00 – 114,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 115,00 – 129,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 130,00 a viac bodov CIC

Muflón lesný

Bronzová medaila – 185,00 – 194,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 195,00 – 204,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 205,00 a viac bodov CIC

Diviak lesný

Bronzová medaila – 110,00 – 114,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 115,00 – 119,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 120,00 a viac bodov CIC

Kamzík

Bronzová medaila – 100,00 – 104,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 105,00 – 109,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 110,00 a viac bodov CIC

Kamzica

Bronzová medaila – 95,00 – 99,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 100,00 – 104,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 105,00 a viac bodov CIC

Medveď hnedý

Bronzová medaila – 53,00 – 54,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 55,00 – 56,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 57,00 a viac bodov CIC

Vlk dravý

Bronzová medaila – 40,00 – 40,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 41,00 – 41,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 42,00 a viac bodov CIC

Rys ostrovid

Bronzová medaila – 25,00 – 25,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 26,00 – 26,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 27,00 a viac bodov CIC

Mačka divá

Bronzová medaila – 17,00 – 17,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 18,00 – 18,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 19,00 a viac bodov CIC

Jazvec lesný

Bronzová medaila – 22,00 – 22,49 bodov CIC
Strieborná medaila – 22,50 – 22,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 23,00 a viac bodov CIC

Líška hrdzavá

Bronzová medaila – 24,00 – 24,49 bodov CIC
Strieborná medaila – 24,50 – 24,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 25,00 a viac bodov CIC

Psík medvedíkovitý

Bronzová medaila – 20,50 – 20,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 21,00 – 21,49 bodov CIC
Zlatá medaila – 21,50 a viac bodov CIC


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno