Bodovanie jelenieho parožia je jednou z disciplín, ktorými sa zaoberajú spravidla skúsenejší poľovníci a odborníci z hodnotiacich komisií. Určiť približnú trofejovú hodnotu nášho jeleňa si však môžete aj sami. Budeme k tomu potrebovať meracie pásmo, váhu a tabuľku na zápis hodnôt (na stiahnutie na konci článku).

Bodovanie jelenieho parožia podľa CIC

Jelenie parožie sa hodnotí podľa jednotných kritérií CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation). Podľa počtu bodov sa silné trofeje oceňujú bronzovou, striebornou a zlatou medailou.

Bronzová medaila – 170,00 – 189,99 bodov CIC
Strieborná medaila – 190,00 – 209,99 bodov CIC
Zlatá medaila – 210,00 a viac bodov CIC

(Kompletnú tabuľku Limitov pre udeľovanie medailí podľa CIC nájdete TU.)

bodovanie jelenieho parožia
Pomenovanie častí jelenieho parožia.

Postup bodovania jelenieho parožia

Bodovanie jelenieho parožia pre naše súkromné účely nie je žiadna veľka veda, v podstate treba len presne merať a mať nejaký rozumný odhad.

Pri bodovaní nás zaujímajú nasledovné hodnoty:

 • dĺžka kmeňov – Kmeň sa meria pásmom po vonkajšom oblúku od spodného okraja ružíc až po hrot najdlhšej vetvy. Záhyb medzi ružicou a kmeňom sa prepne v uhlopriečke a ďalej sleduje všetky zakrivenia kmeňa až po hrot najdlhšej vetvy. Ak v členitej korune nie je jasné, ktorá vetva je najdlhšia, zistíme to tiež meraním. Priemer oboch kmeňov sa vynásobí konštantou 0,5.
 • dĺžka očníc – Meria sa od horného okraja ružíc až po ich hrot po spodnom obvode a záhyb nad ružicou sa opäť prepne v uhlopriečke. Priemer oboch očníc sa násobí konštantou 0,25.
 • dĺžka stredných vetiev – Meria sa po ich spodnej strane až po vrchol, a to od miesta, ktoré vytvára na kmeni rozpoltenie uhlu uzavretého osou kmeňa a osou strednej vetvy. Priemer oboch stredných vetiev sa násobí konštantou 0,25.
 • obvod ružíc – Meria sa okolo ružíc pevne pritlačeným pásmom – priehlbiny v ružici sa prepínajú (pásmo sa do nich nezakladá). Priemer obvodu oboch ružíc sa násobí konštantou 1.
 • dolný obvod kmeňov – Meria sa medzi očnicou a strednou vetvou na najtenšom mieste bez ohľadu na nadočnicu. Súčet horných obvodov oboch kmeňov sa násobí konštantou 1.
 • horný obvod kmeňov – Meria sa medzi strednou vetvou a korunou na najtenšom mieste. Súčet horných obvodov oboch kmeňov sa násobí konštantou 1.
 • počet vetiev – Za vetvu sa pokladá výrastok dlhší ako 2 cm meraný nad hodnou plochou kmeňa – „od pazuchy po hrot“. Súčet vetiev sa násobí konštantou 1.
 • hmotnosť trofeje – Parohy sa vážia suché, najmenej 3 mesiace po vyvarení trofeje. Po odvážení celej trofeje sa zráža 0,5 až 0,7kg podľa veľkosti ponechanej lebky (podľa dnešného štandardu, keď sa ponecháva celá lebka, sa zráža 0,7kg). Hmotnosť parožia po zrážke sa násobí konštantou 2.
 • rozpätie parohov – Meria sa ako najväčšie vnútorné rozpätie medzi kmeňmi. Ak toto rozpätie je:
  • menej ako 60% priemernej dĺžky kmeňov – neboduje sa
  • 60 až 70% priemernej dĺžky kmeňov – 1 bod
  • 70 až 80% priemernej dĺžky kmeňov – 2 body
  • viac ako 80% priemernej dĺžky kmeňov – 3 body
 • zafarbenie – Podľa zafarbenia parožiu priradíme 0-2 body nasledovne:
  • žlté a umelo dofarbené – 0 bodov
  • svetlohnedé a sivé – 0,5 bodu
  • hnedé – 1 bod
  • tmavohnedé – 1,5 bodu
  • čiernohnedé až čierne – 2 body
 • perlovanie – Podľa perlovania parožiu priradíme 0-2 body nasledovne:
  • hladké kmene – 0 bodov
  • slabé, drobné a riedke perly – 0,5 bodov
  • silnejšie a hustejšie perly – 1 bod
  • silné a riedke perly – 1,5 bodu
  • silné a husté perly – 2 body
 • hroty vetiev – Podľa zahrotenia vetiev parožiu priradíme 0-2 body nasledovne:
  • tupé a tmavé – 0 bodov
  • špicatejšie a niektoré biele – 1 bod
  • ostré a všetky biele – 2 body
 • nadočnice – Merajú sa po vnútornej strane a bodujú nasledovne:
  • krátke (2-10 cm) – jednostranne 0 bodov / obojstranne 0,5 bodu
  • stredné (10,1 – 15 cm) – jednostranne 0,5 bodu / obojstranne 1 bod
  • dlhé (15,1 cm a viac) – jednostranne 1,0 bodu / obojstranne 2 body
 • koruny – Vetvy koruny sa posudzujú ako krátke (2-10 cm), stredné (10,1 – 15 cm) a dlhé (viac ako 15 cm) a bodujú sa nasledovne:
  • 5 až 7 krátkych – 1-2 body
  • 5 až 7 stredných – 3-4 body
  • 5 až 7 dlhých – 4-5 bodov
  • 8 až 9 krátkych – 4-5 body
  • 8 až 9 stredných – 5-6  body
  • 8 až 9 dlhých – 6-7 bodov
  • 10 a viac krátkych – 6-7 bodov
  • 10 a viac stredných – 7-8 bodov
  • 10 a viac dlhých – 9-10 bodov
 • zrážky za chyby – Parožiu možno zraziť z hodny 1-3 body za deformáciu, tvarovú nepravidelnosť, výrazné poškodenie, úzke alebo nadmerné rozpätie, nežiadúci tvar a iné chyby.

Jednoduchý pomocník – excelovská tabuľka

Aby ste si nemuseli jednotlivé hodnoty zapisovať na papier a následne s kalkulačkou prepočítavať body, stiahnite si excelovskú tabuľku s automatickým prepočtom hodnôt.

NA STIAHNUTIE – Tabuľka na hodnotenie jelenieho parožia (.xls)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno