V poslednej dobe čoraz častejšie dochádza k tragickým udalostiam počas individuálnych aj spoločných poľovačiek. Pri neopatrnom zaobchádzaní so zbraňou môžeme veľmi ťažko zraniť alebo zabiť človeka alebo poľovného psa. Majte na pamäti, že za každé nešťastie vždy môže človek, nikdy nie zbraň.

Pripravili sme pre vás bezpečnostné desatoro, ktoré by mal každý účastník poľovačky ovládať a dodržiavať:

  1. Požívanie alkoholických nápojov pred a počas trvania poľovačky je neprípustné!
  2. Reflexné prvky – zákon ukladá strelcom povinnosť mať pokrývku hlavy označenú reflexnou páskou a honcom používanie reflexných viest. V tomto prípade je určite vhodné postupovať aj nad rámec zákona (napr. strelec použije aj reflexnú vestu, honci reflexný set nohavice – bunda – čiapka atď.)
  3. Strelci sa po postavení na stanovište ukážu svojim susedom zamávaním. Na smer, v ktorom sused stojí nikdy nestrieľame!
  4. Stanovište nikdy svojvoľne neopúšťame, zo stanovišťa nás vyzdvihne vedúci poľovačky, prípadne ním poverená osoba po skončení pohonu.
  5. Strelci zbrane nabíjajú a vybíjajú iba na stanovišti. Honci pri prekonávaní terénnych prekážok a pod. vždy vybijú zbraň. Pred oficiálnym začatím pohonu a po jeho ukončení (oznámené napr. zatrúbeným signálom) už na zver nestrieľame.
  6. Pri manipulácii so zbraňou (nabíjanie, vybíjanie a pod.) nikdy nemierime na človeka alebo psa. To isté platí, pokiaľ mierime na bežiacu zver. Nikdy tiež nemierime na zver, ktorá stojí na horizonte.
  7. Pokiaľ počujeme, že sa honci nachádzajú blízko pred nami, nikdy nestrieľame ich smerom!
  8. Honci sa v pohone pravidelne ozývajú jeden druhému, pokiaľ časť pohonu alebo jednotlivec mešká, ostatní honci ho počkajú a pokračujú tak, aby išli v jednej línii. Ak sa honec pravidelne ozýva, vedia o ňom zároveň aj strelci.
  9. Pokiaľ psy, ktoré zver duria sú v tesnej blízkosti tejto zveri, nikdy na ňu nestrieľame!
  10. Strieľame iba na zver, ktorú jasne vidíme a bezpečne ju rozoznáme.

Pevne veríme, že si týchto desať bodov každý vryje do pamäti, aby sa každý z nás po peknom poľovníckom zážitku vrátil medzi svojich blízkych živý a zdravý.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno