Kedy pištoľ čistiť

Dnešné krátke guľové zbrane sa vyrábajú z nerezových a korózii vzdorných zliatin, ale aj tie sú spoľahlivé len ak sú riadne udržiavané. Zbrane ako také bez pravidelného čistenia a správneho mazania (znečistené alebo suché časti zbrane) môžu pri ich použití zlyhať alebo sa môžu aj poškodiť.

Najlepším spôsobom ako predchádzať týmto problémom je čistenie a mazanie zbrane, čo najskôr po použití, alebo pokiaľ sa zbraň nepoužíva, tak ju čistiť pravidelne. Týmto spôsobom sa predlžujete životnosť zbrane, aj jej presnosť, spoľahlivosť a funkčnosť. Cieľom základnej údržby nie je zbraň rozobrať na základné časti, ale vyčistiť najexponovanejšie časti zbrane, ktoré pri streľbe najviac trpia (pohyblivé časti) alebo časti, ktoré sa znečisťujú najviac (hlaveň). Väčšina dnešných zbraní je konštrukčne navrhnutá tak, aby sa bez použitia nástrojov mohlo dospieť k tejto úrovni demontáže.

Čím zbraň čistiť

Pred čistením zbrane je dôležité sa oboznámiť s návodom na obsluhu zbrane, jej samotnou demontážou a následnou montážou a dôležitými súčasťami zbrane, na ktoré je potrebné naniesť mazivo.

Medzi základné nástroje na čistenie zbrane patrí rozpúšťadlo, ktoré pomáha šetrne odstrániť nečistoty olova a prachu, ďalej mazivo (olej), mosadzné, nylonové a plstené kefky (kartáč), čistiace handričky a čistiaca tyč. Chemikálie a zlúčeniny, ktoré sa vytvárajú na zbrani pri streľbe, ako aj tie, ktoré sa používajú pri čistení sú toxické, a preto by sa zbrane mali čistiť len v dobre odvetranom priestore.

Bezpečnosť pri čistení zbrane

Pred čistením je nevyhnutné sa vždy presvedčiť, že sa v zbrani nenachádza žiadny náboj. Zbraň musí byť vybitá a nasmerovaná do bezpečného smeru. Pri čistení sa zbraň demontuje len čiastočne. Poloautomatické pištoľ sa rozkladá na hlavné komponenty, ako sú hlaveň, záver, vodiaca tyč, telo zbrane a zásobník. Pri jednočinných revolveroch sa z rámu demontuje cylinder. Pri dvojčinných revolveroch sa cylinder len vyklápa.

Hlavné časti zbrane pre čistenie

Vývrt hlavne je jedným z najdôležitejších častí krátkej zbrane, a preto si vyžaduje správne a precízne čistenie. Znečistený vývrt hlavne znižuje aj presnosť zbrane a spôsobuje koróziu. Podľa znečistenia vo vnútri hlavne sa rozpúšťadlo nanesie buď priamo do hlavne a nechá sa pôsobiť, alebo len na čistiacu kefu a nečistoty sa pomocou nej vytrú. Kefa sa cez hlaveň niekoľkokrát pretiahne a to smerom od nábojovej komory k ústiu zbrane tak, aby sa ústie nepoškodilo (pre lepšiu ochranu ústia sa môžu použiť aj plastový chránič ústia zbrane). Smer pohybu pri čistení sa mení len vtedy, keď je vyterák celým svojím objemom mimo hlavne.

Po odstránení hrubých nečistôt a usadenín je potrebné čistiacimi handričkami z hlavni vytierať špinu dovtedy, kým handrička nezostane čistá. Prípadné nečistoty, ktoré zostali po použití handričky je dobré vytrieť nylonovou kefou. Pohľadom cez hlaveň smerom do svetla sa vizuálne kontroluje vnútro hlavne, či v nej nezostali prilepené nejaké nečistoty. Po úplnom vyčistení hlavni je potrebné vývrt ošetriť olejom alebo mazivom. Nanesie sa len jeho tenká vrstva do vnútra hlave a plsteným vyterákom sa vytrie do vysokého lesku. Ak sa zbraň nebude používať dlhšiu dobu, tak vrstva oleja môže byť aj hrubšia, ale pred streľbou je potrebné ju z hlavni vytrieť. Pri pištoliach sa čistí len hlaveň. Pri revolveroch okrem vnútra hlavne je žiaduce tým istým spôsobom vyčistiť aj komory v cylindri (valci revolvera), ako aj miesta pod hviezdicovým ejektorom.

Pokiaľ sa čistí zbraň s pevnou hlavňou alebo revolver, tak je dobré zakryť mechanizmus, ktorý je umiestnený za hlavňou, alebo zbraň držať ústím hlavne smerom dole, aby sa zabránilo padaniu nečistôt do mechanizmu.

Nylonovou kefou, na ktorej je nanesený čistiaci olej (napr. Ballistol, ktorý čistí aj konzervuje) je potrebné vyčistiť aj ostatné časti zbrane ako napr. záver, zásobník, spúšť atď., z ktorých sa potom handričkou vytrie špina a rozpúšťadlo. Pri čistení treba postupovať systematicky a kontrolovať všetky miesta, kde by sa mohli nahromadiť nečistoty. Pri pištoliach sú to hlavne závorníky na závere, miesto pod ejektorom a dotykové miesta medzi telom zbrane a záverom. Pri revolveroch je nutné dávať pozor na miesta okolo podávača, prednej časti cylindra a západky. Pri dvojčinných revolveroch sa pozornosť venuje aj miestu pod hviezdicou ejektora (vyťahovača). Rozpúšťadlo sa používa len na tie miesta, ktoré si to vyžadujú v závislosti od nečistoty a počtu vystrelených nábojov. Po vyčistení zbrane a odstránení čistiaceho oleja alebo rozpúšťadla zo zbrane, na ňu následne nanesieme tenkú vrstvu oleja alebo maziva. Rôzne druhy pištole majú rôzne mazacie body, ale vo všeobecnosti platí, že sa mažú hlavne pohyblivé časti mechanizmu. Revolvery potrebujú iba mierne mazanie, pretože nemajú toľko pohyblivých častí ako pištole. Používanie veľkého množstva oleja (preolejovanie zbrane) sa neodporúča, lebo olej priťahuje a zachytáva veľa nečistôt.

Zloženie zbrane

Potom ako sa naolejujú všetky body na zbrani sa môže opätovne zložiť. Po jej zložení sa niekoľkokrát vyskúšajú jej pohyblivé časti, aby sa olej po nich rozložil rovnomerne a tiež sa tým preverí jej funkčnosť. Nadbytočný olej sa utrie a konzervačným olejom nasiaknutou handričkou sa pretrie aj povrch zbrane, aby sa odstránil agresívny pot po odtlačkoch prstou, ktorý tiež môže poškodiť povrchovú úpravu zbrane. Tým je celý proces čistenia ukončený.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno