Srnec lesný je jedným z najrozšírenejších druhov raticovej zvery na Slovensku. S výnimkou vysokohorských polôh sa s ním môžme stretnúť na celom našom území. Najhojnešie zastúpenie má v nížinných oblastiach s rozsiahlymi poliami.

Prečítajte si aj ďalšie články z tohto seriálu:

  1. Srnec lesný – základná charakteristika (časť 1.)
  2. Srnec lesný – spôsob života, rozmnožovanie a lov (časť 2.)

Srnec lesný

Srnec lesný (lat. Capreolus capreolus) je našou pôvodnou raticovou zverou. Patrí do podčeľade jeleníky. Je oveľa menší ako jeleň, dĺžka tela je v priemere 100-115cm a hmotnosť zriedkavo presahuje 30 kg. Tak ako u ostatných druhov raticovej zveri aj pri srncovi platí, že samec je väčší ako samica. Trvalý chrup má 32 zubov, výnimočne 34, pokiaľ sa jedincovi vyvinú špiciaky.

Sfarbenie srnčej zveri

Srnčia zver má v lete červenohnedú až žltohnedú farbu a biele zrkadlo. Na zimu presrstí do sivohnedej až sivej farby. Srnčatá majú po narodení klasické svetlé škvrny, ktoré v auguste miznú. S vekom srncom postupne šedivie maska, čo poľovníkom uľahčuje určovanie veku.

srnec lesny zimna srst
Srnčia zver v zimnom kabáte. Napravo si môžete všimnúť srnca v lyku. (Foto: stock.adobe.com)

Srnčie parožie

Rovnako ako pri jeleňovi alebo danielovi aj pri srncovi nosí parožie iba samec. Je síce pravda, že zriedkavo slabé parôžky nasadí aj srna, tento jav je však z chovateľského hľadiska nežiadúci. Srnec má spomedzi všetkých druhov parohatej zveri žijúcej na našom území najmenšie parožie. Kmeň je dlhý v priemere od 20 do 30 cm a len veľmi zriedkavo srnec nasadzuje parožie silnejšie od šestoráka. Srnec sa svojej ozdoby zbavuje v októbri až v decembri, aby už v apríli (niekedy až začiatkom mája) nasledujúceho roka vytĺkol nové parožie.

Ako sme už spomenuli, srnčie parožie je nie len menšie, ale z hľadiska stavby aj jednoduchšie ako u jeho väčších súkmeňovcov. Z ružice vyrastá kmeň, z ktorého následne vychádzaj predná, zadná a vrcholová (stredná) vetva. Pre hodnotenie srnčích trofejí je dôležité aj perlenie a ryhovanie parožia. Výnimočne srnec môže nasadiť aj parožie osmoráka alebo ešte pestrejšie. Pri srncoch sa oproti inej parohatej zveri pomerne často vyskytujú rôzne deformácie parožia (napr. srnce parochniare, viac kmeňov, atypický tvar parožia a pod.).

srnec lesny so silnym parozim
Srnec so silným parožím. Lov takéhoto jedinca je poľovníckym sviatkom. (Foto: stock.adobe.com)

O spôsobe života srnčej zveri, jej potrave, rozmnožovaní a pobytových znakoch si niečo povieme v ďalšom článku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno