Muflón lesný je jediným druhom divo žijúcej ovce na území Slovenska. V prvom článku o muflónovi sme sa venovali jeho základnej charakteristike. Tento článok sa zameria na jeho spôsob života a rozmnožovanie.

Prečítajte si aj ďalšie články z tohto seriálu:

  1. Muflón lesný – základná charakteristika (časť 1.)
  2. Muflón lesný – spôsob života, rozmnožovanie a lov (časť 2.)

Muflón lesný – spôsob života

Muflón lesný je pomerne nenáročná zver. Je to bylinožravec, ktorého zaraďujeme medzi spásače – spása trávy, byliny, listy, rôzne poľnohospodárske plodiny a aj výhonky drevín. Muflón má žlčník.

Počas roka žije muflónia zver v zmiešaných čriedach. Dvoj až trojročné samčeky môžu byť sústredené v malých čriedach (tzv. klanoch), ale môžme ich nájsť aj vo veľkých čriedach. Staré jedince vedú zväčša samotársky život, niekedy sa združujú do menších skupín. Muflón lesný sa narozdiel od ostatnej raticovej zveri vyhýba poliam.

Zaujímavosťou je, že nemajú radi prekážky akými sú cesty, železničné trate alebo aj malé toky a pokiaľ nemusia, tak ich neprekonávajú.

Muflón môže ochorieť na slintačku, krívačku, slezinovú sneť, BSE (choroba šialených kráv) a niektoré jedince trpia na vrastanie ratíc. Z parazitických ochorení sa u muflóna vyskytuje červivosť pľúc, červivosť žalúdka, cicavica pečeňová a kokcidióza.

Párenie – muflónia ruja

Muflónia ruja trvá od novembra do decembra. Staršie jedince, ktoré inak počas roka žijú zväčša samotársky sa počas ruje pridružujú k čriedam. Počas ruje tieto čriedy viac krát vymenia. Pokiaľ sa pri jednej čriede stretnú rovnocenné jedince, nie sú výnimočné agresívne súboje, pri ktorých sa plnou silou zrážajú rohami. Za priaznivých podmienok samice pohlavne dospievajú už po dosiahnutí prvého roku veku.

ruja muflon lesny
Počas ruje dochádza medzi rovnocennými jedincami k ostrým súbojom, pri ktorých sa zrážajú rohami. (Foto zdroj: www.stock.adobe.com)

Rozmnožovanie

Dĺžka gravidity u muflónice trvá 21-22 týždňov. V apríli rodí spravidla jedno mláďa (výnimočne dve), ktoré ju už o niekoľko hodín nasleduje. Prírastok muflónej zveri je 60-70% jarného stavu samičej zveri.

Lov muflóna lesného

Muflónia zver sa loví postriežkou alebo posliedkou. Doba lovu barana muflóna lesného je od 1. augusta do 15. januára, vo zverniciach celoročne. Muflónica a muflónča sa loví od 1. augusta do 31. decembra.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno