Králik divý je nepôvodnou zverou. Jeho pôvodný areál rozšírenia sú krajiny okolo Stredozemného mora, najmä Španielsko a Afrika. Dnes obýva celú Európu s výnimkou severných a východných častí.

Králik divý

Králik divý (lat. Oryctolagus cuniculus) obýva predovšetkým suché a piesčité územia, v ktorých si vyhrabáva diery. Osídľuje úbočia, okraje lesov, riedke lesy a planiny ale tiež nasleduje človeka do miest, žije na cintorínoch, v záhradkárskych oblastiach a v parkoch. Králik je menšieho zrastu a tiež má kratšie zadné nohy. Jeho váha dosahuje okolo 2 kg. Jeho srsť je sivo hnedého zafarbenia, na rozdiel od zajaca poľného má menšie ušnice, ktoré sú bez čiernych špičiek a tiež má zospodu biely chvost.

Králik divý sa od zajaca poľného líši kratšími ušnicami bez čiernych špičiek. (Foto zdroj: www.stock.adobe.com)

Spôsob života a potrava

Králik divý žije spoločensky v rodinách, resp. kolóniách, v rámci ktorých panuje prísna hierarchia. Centrom kmeňového príbuzenstva je brloh, pozostávajúci z jedného až dvoch ležovísk a početných chodieb. Králik je aktívny prevažne za súmraku, alebo na svitaní. Počas dňa oddychuje a slní sa pred brlohom. Počas párenia samce samičky preskakajú a postrekujú ich močom. Samička pred vrhnutím mláďat vykope 3 m hlboký brloh ukončený kotlom, ktorý vystelie trávou a vytrhnutou srsťou. Mláďatá sa rodia slepé a neosrstené na rozdiel od zajačích mláďat.

Potrava králika divého je podobná ako u zajaca poľného. Jeho veľký výskyt má za následok závažné škody na poľnohospodársky využívaných územiach ako sú obilné polia, vinohrady alebo ovocné sady, ale tiež na lesných územiach. Pastviská sú najčastejšie v blízkosti dier a sú systematicky spásané.

Lov králika divého

Králik divý sa na Slovensku loví od 1. septembra do 31. decembra. Poľovačka na králika je úspešná hlavne počas bezvetria a pekného počasia, kým králiky vylihujú pred brlohom. Králika možno loviť aj pomocou fretky, ktorá vbehne do brlohu a králika z neho vydurí.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno