Kamzík vrchovský sa vyskytuje prevažne v pohoriach Európy a jeho výskyt je rozšírený až do oblasti Álp. Na Slovensku sa vyskytuje kamzík vrchovský tatranský, ktorý obýva Vysoké Tatry a kamzík vrchovský alpský, ktorý je rozšírený hlavne v Nízkych Tatrách. Medzi oboma druhmi dochádza k nežiadúcemu kríženiu, ktoré ohrozuje pôvodnú tatranskú formu.

Kamzík vrchovský

Kamzík vrchovský (lat. Rupicapra rupicapra) a kamzičia zver je prispôsobená na život vo vysokohorskom prostredí. Samec kamzíka dosahuje hmotnosť 20 – 40 kg a samica 18 – 30 kg. Jeho nohy sú pevné a hrubé, ktoré sú uspôsobené na pohyb a skákanie po skalách. Mäkké podušky ratíc mu pomáhajú udržať sa na hladkom povrchu skál a tvrdé a drsné okraje ratíc na hranách skál. Obom pohlaviam kamzíka rastú rožky, ktoré sú tzv. zvráteného tvaru a vyrastajú na čelových kostiach samca aj samice. Rožky samca – capa sú silnejšie a viac hákovito zahnuté ako samice – kamzice. Rožky sú duté, vyrastajú z rohovej kosti a nikdy sa nezhadzujú ale neustále rastú. Za rožkami sa nachádzajú pachové žľazy, ktoré sa tiež nazývajú figové žľazy. Tieto žľazy vylučujú pižmový zápach.

Srsť a sfarbenie kamzičej zveri

Srsť kamzíka vrchovského je v lete žltkasto hnedá až bledožltá s čiernym pásom siahajúcim až po chvost, naopak v zime je tmavohnedá až čierna s bielym pásom na bruchu. Srsť starých kamzíkom, ktorá im vyrastá na chrbte, začne od jesene vytvárať kamzičie štetiny. Staršie kamzíky majú tiež na hlave rozoznateľný strapec. Tvár je takmer biela s dvoma čiernymi pásmi, tzv. uzda, podľa ktorej sa určuje vek. Mladšie jedince ju majú ostro ohraničenú, ktorá sa s pribúdajúcim vekom „rozmazáva“.

Spôsob života kamzičej zveri

Kamzíky žijú nad hornou hranicou lesa a v čase snehovej pokrývky schádzajú do nižších polôh. Žijú v početných rodinných čriedach. Čriedu tvoria kamzice, kamzíčatá a jednoročné kamzíky. Čriedu vedie staršia skúsená samica. Mladé kamzíky sa od leta do jesene zoskupujú do vlastných „mládežníckych“ čried a staré samce žijú prevažne samotárskym spôsobom života. Kamzík je aktívny hlavne cez deň.

Potrava kamzičej zveri je tvorená z tráv, bylín, lístia, rôznych výhonkov a klíčkov, v zime tiež z lišajníkov a machov. V žalúdku kamzíka, ktorý bol zastrelený, sa vyskytujú guľaté útvary zložené zo srsti, živice a nestrávených bylín. Nazývajú sa tiež bezoárové guľky.

Rozmnožovanie

Ruja kamzíkov prebieha od novembra do polovice decembra. Samce kamzíka si strážia svoje rujné čriedy a tiež vyvolávajú súboje. Počas ruje samce neprijímajú potravu a strácajú na hmotnosti, čo môže spôsobiť ich uhynutie pri nástupe skorej a tuhej zimy.

kamzik vrchovsky
Samce si počas ruje strážia svoje čriedy a zvádzajú medzi sebou súboje. (Zdroj: www.stock.adobe.com)

Gravidita samice trvá 180 dní, mláďa sa rodí v máji a júni. Samica má zväčša jedno mláďa, zriedkavejšie dve alebo tri. Kamzíky sa môžu dožiť až 20 rokov.

Lov kamzíkov a trofej

Na Slovensku je povolený len lov kamzíka vrchovského alpského, a to najmä z dôvodu ochrany pôvodnej tatranskej formy.  Je veľmi dôležité, aby bola vyvážená veková štruktúra kamzíkov s dostatočným zastúpením silných starších jedincov.

Trofejou z kamzíka sú rožky z oboch pohlaví, kamzičie štetiny a tiež bezoárové guľky.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno