Vážení poľovníci a ostatní milovníci prírody. Vitajte pri našom prvom článku v kategórii Zver, v ktorej vám budeme prinášať informácie o jednotlivých druhoch zveri, s ktorými sa môžete stretnúť pri trávení voľného času v krásnej slovenskej prírode. Veríme, že naše články budú zaujímavým zdrojom informácii či už pre „začiatočníkov“, ktorí ešte len rozmýšľajú nad vstupom do Hubertovho cechu, ako aj pre skúsených poľovníkov a všetkých ostatných. Témou prvého článku nemohol byť nik iný ako kráľ našich hôr, jeleň lesný.

Čo sa dozviete v tomto článku? Nájdete tu odpovede aj na tieto otázky:

  1. Ako vyzerá jeleň lesný?
  2. Ako sa volá samica jeleňa správne?
  3. Parohy verzus parožie. Aký je rozdiel?
  4. Z čoho sa skladá a ako vyzerá jelení paroh?
  5. Ako často zhadzuje jeleň parohy?

Prečítajte si aj ďalšie články z tohto seriálu:

  1. Jeleň lesný – základná charakteristika (časť 1.)
  2. Jeleň lesný – spôsob života a rozmnožovanie (časť 2.)

Jeleň lesný

Jeleň lesný (lat. Cervus elaphus) patrí medzi naše pôvodné živočíšne druhy. V Európe sa vyskytuje viacero poddruhov jeleňa lesného, pričom na našom území sa vyskytuje jeleň lesný stredoeurópsky a jeleň lesný karpatský. Je zaradený medzi srstnatú raticovú zver do podčeľade jeleňovitých. Ide o najväčší voľne žijúci druh raticovej zveri na Slovensku.

Jeleň lesný

Samce dosahujú pri dĺžke tela 180-245 cm v priemere 70 až 250 kg, v závislosti od veku a úživnosti prostredia, v ktorom žijú. Samice sú prirodzene o niečo menšie, ich dĺžka tela je v priemere 160-200cm a ich hmotnosť sa väčšinou sa pohybuje v rozmedzí 75 až 150 kg. V dospelom chrupe má jeleň 34 zubov.

Ako sa volá samica jeleňa?

Treba podotknúť, že často sa stretávame s otázkou, ako sa volá samica jeleňa. Správne a spisovné pomenovanie v slovníkoch slovenského jazyka je tak jelenica, ako aj laň. (1)

Jelenica a jelienca
Jelenica a jelienča v letnej srsti. Na jelienčati sú jasne badateľné svetlé škvrny. (Foto: stock.adobe.com)

Sfarbenie jelenej zveri

Jeleň má výborné prírodné sfarbenie. Letná srsť je spravidla červenohnedá so žltkastým zrkadlom. V zime jelenia zver presrsťuje na hustejšiu hnedo-sivú srsť, ktorá je dutá. Zimné zrkadlo je slabo sivé až biele. Jelienčatá sú až do zimného presrstenia charakteristické svetlými škvrnami.


„Zaujímavosť. Viete, čo má spoločné jeleň a traktor? Jeleň po anglicky je deer. Toto majestátne zviera si do loga vybral známy výrobca poľnohospodárskych strojov John Deere.“


Jelenie parožie – kráľovská koruna

Ako sme už uviedli, jeleň lesný je nielen poľovníkmi, ale v podstate celou spoločnosťou vnímaný ako kráľ našich hôr. Okrem jeho veľkosti za to môže predovšetkým mohutné parožie, ktorým sa pýšia samci.

Rozdiel medzi parožím a rohmi

Základný rozdiel medzi parohmi a rohmi je ten, že parohatá zver, narozdiel od tej rohatej, každoročne svoju ozdobu zhadzuje a následne nasádza parožie nové. Parožie môžeme označiť ako výbežky čelových kostí, ktoré sú tvorené kostnou hmotou.

Ako často zhadzuje jeleň parohy?

Jeleň zhadzuje parohy každoročne, a to vo februári až máji, pričom ako prvé zhadzujú staršie jedince. Týmto parohom hovoríme zhody. Následne začne z pučníc vyrastať nové parožie, ktoré je až do vytĺknutia pokryté kožou, ktoré nazývame lyko. Jeleň vytĺka parožie v júni až auguste, mladšie ihličiaky až v septembri. 

Z čoho sa skladá jelení paroh

Jelení paroh sa skladá z kmeňa, z ktorého vystupujú vetvy. Výbežok čelovej kosti, z ktorej parožie rastie nazývame pučnica (nie je súčasťou parožia). Tá sa s parohom spája ružicou (zhrubnutá časť – je súčasťou parožia). Prvá vetva nad ružicou sa nazýva očnica (niekedy sa nesprávne, skôr slangovo uvádza aj pomenovanie očník). Vetva nad očnicou sa nazýva nadočnica. Vetva nad nadočnicou je stredná vetva, a parožie spravidla ukončuje ihlica, vidla (2 vetvy) alebo koruna (3 a viac vetiev). Medzi strednou vetvou a korunou sa niektorým jedincom vyvinie tzv. vlčia vetva. Na paroží taktiež nachádzame perlenie a ryhy, ktoré sú pozostatkom ciev, ktoré vyživovali parožie v čase jeho rastu.

Podľa počtu vetiev nazývame jelene napr. šestorák, osmorák, desatorák, dvanástorák… Ak má jeleň na oboch kmeňoch rovnaký počet vetiev, hovoríme o napr. párnom dvanástorákovi. Ak je počet vetiev na kmeňoch odlišný, hovoríme o napr. nepárnom desatorákovi (príklad – na jednom kmeni má 6 vetiev, na druhom len 5).

Jelenie parožie
Pomenovanie jednotlivých častí jelenieho parožia. Na fotografii chýba vlčia vetva, ktorá sa sa u niektorých jedincov vyvinie medzi strednou vetvou a korunou. (Foto: stock.adobe.com)

Najmä v nepoľovníckej verejnosti panuje názor, že čím je jeleň starší, tým má väčšie parožie. Nie je to však pravda. Posudzovať vek jeleňa iba podľa mohutnosti, resp. rozvetvenia parožia je veľmi nepresné.

O spôsobe života jeleňov a ich rozmnožovaní si niečo povieme v ďalšom článku.

Zdroje:

1. https://jazykovaporadna.sme.sk/q/9259/
Kompletná ponuka fotopascí na roy.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno