Daniel škvrnitý môže byť bez pochyby zaradený medzi najzaujímavejšie a najkrajšie zvieracie druhy žijúce na našom území. Kým jeleňovi prischol titul kráľa, daniele nazývame šľachta.

Daniel škvrnitý

Daniel škvrnitý (lat. Dama dama) je na Slovensku nepôvodnou – introdukovanou zverou. Počas poslednej doby ľadovej bol daniel vytlačený z územia Európy do Malej Ázie, odkiaľ sa následne v období antiky a stredoveku znovu rozšíril aj na starom kontinente. Zaraďujeme ho rovnako medzi srstnatú raticovú zver do podčeľade jeleňovité. Samce pri dĺžke tela do 150 cm dosahujú hmotnosť v priemere 60 – 100 kg. Samice, ktoré sú menšie nepresahujú dĺžkou tela 130 cm a ich hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 30 – 60 kg.

Sfarbenie danielej zveri

Sfarbenie je jedným z charakteristických znakov daniela. V letnej srsti má daniel červenohnedú farbu s nápadnými svetlými škvrnami, spodná strana krku, brucho a vnútorná strana končatín bývajú svetlé. Svetlé zrkadlo je lemované čiernym obrysom a taktieť chvost je zhornej strany čierny, čo umožňuje bezpečne rozoznať dančiu zver aj na väčšiu vzdialenosť, pokiaľ k nám stojí „chrbtom“. Na zimu sa daniel presrsťuje do sivohnedého kabáta, v ktorom škvrny nie sú takmer badateľné. Pri danieloch niekedy dochádza k raritnému sfarbeniu, kedy je jedinec čisto biely (albinizmus) alebo naopak čisto čierny (melanizmus).

Parožie danielov

Daniel má nezameniteľné parožie. Je podstatne menšie, ako u jeleňov, ale je charakteristické svojim tvarom. Vývoj danielieho parožia začína v máji, rok po narodení (v druhom roku života). Mladému danielovi rastie prvé parožie približne do konca augusta. Nebýva rozvetvené a pripomína ihlice, preto takémuto danielovi hovoríme ihličiak (poľovníkmi označovaný aj špicér). Prvé parožie daniel zhadzuje v apríli. Staršie daniele zhadzujú parožie podobne, tzn. spravidla do konca apríla a vytĺkajú v auguste. Podobne ako pri jeleňoch, aj danielie parožie je s pučnicou spojené ružicou, z ktorej vyrastá kmeň. Prvá vetva nad ružicou sa nazýva očnica a vetva nad ňou stredná vetva. Nadočnica v danielom paroží chýba.

parozie daniel
Kapitálny lopatár a pomenovanie jednotlivých častí jeho parožia. (Foto: stock.adobe.com)

Staršie daniele majú paroh zakončený lopatou. Podľa tvaru parožia môžme daniela označiť ako ihličiaka, šestoráka, osmoráka (zväčša mladé jedince do 3 rokov), vareškára (paroh je už zakončený náznakom lopaty), slabého, silného alebo kapitálneho lopatára.

daniel ihličiak
Jednoročný daniel (v druhom roku života) nasadí spravidla nerozvetvené parôžky, ktorým hovoríme ihlice.

O spôsobe života danielov, ich potrave, rozmnožovaní a pobytových znakoch si niečo povieme v ďalšom článku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno